Pravák nebo levák? Jak lateralita ovlivňuje myšlení a co přináší za komplikace?

Kolik ve svém okolí znáte leváků? Pokud jste jím třeba i vy sami, dobře víte, že jich je výrazně méně než praváků a že také okolní svět levoruké společnosti příliš nepřeje. Dříve se leváci přeučovali poměrně násilně, od čehož se dnes již naštěstí upustilo. Ale přesto neustále dochází k tomu, že leváci se vlivem vnějších okolností vlastně chtě nechtě musí naučit používat pravou ruku, protože je tak uzpůsobena řada nástrojů, nářadí apod.

Lateralita mozku

Mozek je rozdělen na dvě hemisféry. Ty mezi sebou vzájemně komunikují prostřednictvím svazku nervových vláken nacházejících se ve spodní části rýhy, která hemisféry odděluje. U většiny lidí je to levá hemisféra, které je odpovědná za řeč a jazykové funkce, tedy i čtení a psaní. Pravá hemisféra pak sdružuje umělecké dovednosti a emoce.

Dominantní ruka i oko

Dominance párových orgánů se přitom ani zdaleka netýká pouze rukou. Je dobře známo, že každý člověk má také dominantní jedno oko. Pokud je dominantní pravá ruka a pravé oko, vedení obou těchto orgánů zajišťuje levá hemisféra. Problém ale nastává v případě, kdy je dominantní třeba pravá ruka a levé oko. Ruku totiž vede levá hemisféra, ale levé oko posílá získané informace do pravé hemisféry. Když se pak takový člověk snaží číst, přichází text zakódovaný do řeči nervů převážně do centra zraku v pravé hemisféře. Jenže ta není tak dobře specializovaná právě na porozumění textu. Kvůli tomu se pak nervový vzruch musí přenášet do hemisféry levé, kde teprve dochází k úplnému a přesnému dekódování a porozumění čtené informaci. Taková cesta nervového vzruchu je ale samozřejmě delší a složitější, takže snadněji může dojít k nějaké poruše nebo chybě, která bude mít vliv na finální porozumění textu nebo předávané informaci.

Jak je na tom vaše dítě?

Přibližně do dvou let věku dítěte nelze jednoznačně určit, zda bude vaše dítě pravák nebo levák. Nervová soustava se vyvíjí postupně a je možné si povšimnout, že malé děti často používají při práci obě ruce nebo je libovolně střídají. Postupně se však nervová soustava rozvíjí a specializuje a dítě si po čase samo určí vůdčí horní končetinu a tu bude při všech svých aktivitách používat stále častěji. Do tří let věku dítěte v tom většinou bývá jasno.

Jako u všeho, i v této oblasti však existují výjimky. Některé děti používají ještě v předškolním věku obě ruce stejně. Tehdy se vyplatí zajít ke školnímu psychologovi, který je pomocí testů schopen určit lateralitu dítěte a doporučit psaní tou či druhou rukou. Pokud se správná ruka včas neurčí, může to zapříčinit pozdější rozvoj neurotických poruch, které se velmi obtížně odstraňují. V případech, kdy je lateralita dítěte zkřížená, může odborník doporučit i přeučení dítěte na psaní opačnou rukou. Vždy je ale třeba, aby bylo dítě odborně vyšetřeno specialistou v oboru. Nespoléhejte jen na vlastní pozorování nebo názory učitelek ve školce či babiček.

Problémy řešte včas

Určité náznaky zkřížené laterality se přitom dají vysledovat a včak zajít k psychologovi. Takové děti většinou velmi nerady kreslí, jejich obrázky jsou velmi jednoduché až primitivní. Dětem se zkříženou lateralitou také dělá obtíže soustředit se na různé činnosti. Nezřídka jsou doprovodným příznakem také problémy logopedického charakteru. Častá je také neschopnost orientace v prostoru podle pokynů „vpravo“, „vlevo“, „nahoře“, „dole“.

Ve škole bývají takové děti pomalejší, těžko se učí psát i číst, špatně rozlišují podobná písmena. Může se stát také to, že na začátku školní docházky píší zprava doleva a zrcadlově opačně. Není třeba podezřívat dítě, že dělá takové věci schválně – dítěti jeho psaní připadá v pořádku a často nechápe, co máte za problém.

Ochrana před nepřítelem

Lateralita dnes tedy může způsobovat potíže, které rozhodně nejsou malé. O tom, jak lateralita vznikala, ale nemáme žádné přímé zprávy. Předpokládá se pouze, že ve starší době kamenné bylo přibližně stejně praváků jako leváků a až později se výskyt levorukých významně snížil. Jedna z mnoha teorií o vzniku laterality je teorie bojová, která vysvětluje používání pravé ruky jako dominantní tím, že v boji si člověk musel chránit život pomocí štítu, a to zejména oblast srdce. Proto nosil štít v ruce levé a v pravé ruce třímal zbraň, se kterou také bojoval, a proto byla silnější, mrštnější a postupem času dominantní.

Počet leváků v populaci je dnes odhadován asi na 10 procent. Někteří odborníci však věří, že skutečných leváků je mezi námi daleko více, dokonce až polovina celé populace. Dříve se však více bazírovalo na přeučování a mnoho rodičů v tom bohužel i nadále pokračuje. Lze tedy jen doporučit, že pokud u svého dítěte pozorujete jakékoliv nezvyklé chování, je vždy na místě poradit se s psychologem. Ten vám pomůže určit příčinu problému a najít vhodné řešení, které dítěti neuškodí, ale pomůže mu využívat svůj potenciál na maximum.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *