Štítek: hemisféra

Jste pravák nebo levák? Jen podle ruky to nepoznáte

Když se vás někdo zeptá, zda jste praváci nebo leváci, asi hned znáte odpověď. Ve skutečnosti by se taková otázka ale možná měla upřesnit. Praváci nebo leváci totiž můžete být nejen na ruce, na nohy, ale třeba také na uši. Lateralita totiž není jen o tom, kterou rukou píšeme nebo jíme. Je to ve skutečnosti daleko složitější. Člověk je ze své podstaty bilaterální...

Pravák nebo levák? Jak lateralita ovlivňuje myšlení a co přináší za komplikace?

Kolik ve svém okolí znáte leváků? Pokud jste jím třeba i vy sami, dobře víte, že jich je výrazně méně než praváků a že také okolní svět levoruké společnosti příliš nepřeje. Dříve se leváci přeučovali poměrně násilně, od čehož se dnes již naštěstí upustilo. Ale přesto neustále dochází k tomu, že leváci se vlivem vnějších okolností vlastně chtě nechtě musí naučit...