Meditace: moderní ezo trend nebo skutečná pomoc?

V posledních letech se hodně mluví o tom, že je nutné naučit se správně relaxovat a vypnout. Působí na nás totiž nejrůznější tlaky a vlivy, které naše psychika již nedokáže dobře zpracovávat a potřebuje pomoc. Stres je zabijákem číslo jedna ne proto, že by sám o sobě měl na vině tolik životů, ale prakticky u jakékoliv nemoci má stres vliv na její vznik či průběh.

Mnoho lidí si našlo cestu k meditativním technikám. Pokud vám tahle metoda připadá až moc „ezo“ a nevěříte, že to může skutečně pomáhat, možná by vás mohlo zajímat, co o tom míní věda.

Tradiční metoda, která funguje i dnes

Meditaci se po celém světě věnuje obrovské množství lidí. Je to metoda, která má tradici starou tisíce let a v mnoha proměnách a projevech se prolíná kulturami i náboženstvími či filozofickými směry. Je tedy zcela logické, že tento fenomén začal zajímat i vědce, kteří se rozhodli prozkoumat, co za tím vlastně vězí a zda to celé má reálný základ.

A světe div se – vědcům se skutečně podařilo potvrdit, že meditace má pozitivní vliv na lidské tělo, zdraví a mozek. Můžeme tedy s jistotou tvrdit, že meditace a různé relaxační techniky mají blahodárný vliv na lidskou psychiku i organismus, pomáhají redukovat stres a celkově tělu usnadňují odpočinek.

A nejde jen o nějaké neměřitelné dojmy. Vědci potvrdili, že meditace skutečně způsobuje změny v šedé kůře mozkové, a dokonce i její obnovu v některých specifických oblastech.

Jak správně meditovat?

Na tuto otázku existuje mnoho odpovědí a většina z nich bude víceméně správná. Pravdou totiž je, že není jediná správná technika. Je mnoho různých typů meditace, z nichž valná většina má svůj základ v některých náboženských směrech nebo filozofiích. Moderní směry v meditaci už ale často bývají zcela nenáboženské, zaměřené pouze na práci s vlastní myslí.

Základním směrem meditace nicméně bývá vědomí přítomného okamžiku. Cílem je dosáhnout stavu jakéhosi bezpředmětného pozorování. Anglicky se tato metoda nazývá mindfulness a možná jste se s tímto termínem již setkali. Tento relativně jednoduchý princip meditace, kdy se mysl stává pouhým pozorovatelem, nikoliv aktivním účastníkem psychických dějů, je velmi zajímavá.

Byť to nemusí znít nijak složitě, ve skutečnosti je poměrně dost náročné přestat o věcech přemýšlet a pouze pozorovat své myšlenky, jak přichází a odchází, zcela bez nutkání je nějak hodnotit nebo třídit. Lidský mozek má totiž tendenci zaplavovat mysl různými myšlenkami – a je jich tím více, čím více se je snažíme potlačit. Proto se nám například nedaří usnout, byť se o to co nejvíce snažíme. Západní medicína dnes tyto metody využívá pro snižování stresu a léčbu některých mentálních poruch – a s poměrně dobrými výsledky.

Odborníci potvrzují účinnost

Mezi nejznámější výzkumy potvrzující fyziologicky prospěšné účinky meditace patří výzkum odborníků z Harvardské univerzity. Probíhal v časovém horizontu osmi týdnů a během nich skupinka 16 dobrovolníků pravidelně meditovala. Pro sledování výsledků byly použity moderní techniky zobrazování mozku. Dobrovolníkům byly zhotoveny snímky mozku pomocí magnetické rezonance dva týdny před zahájením výzkumu a poté, co celý proces absolvovali. Následně byly tyto snímky porovnány a vyhodnoceny.

Ze snímků bylo patrné, že řízená meditace má prokazatelné vlivy na změny v mozku v oblastech spojených s pamětí, empatií, stresem nebo prožíváním emocí. Vědci tedy potvrdili, že pomocí meditace lze hrát úlohu ve vlastním formování a přetváření mozku. Tyto změny jsou přitom patrné již po tak krátké době, což bylo pro vědce rozhodně překvapením.

Změny na mozku patrné už po několika dnech

Podobné výzkumy se provádějí i jinde ve světě, mimo jiné samozřejmě i u nás. První český neurovědecký výzkum meditace začal v roce 2013. Opět se zkoumala skupina lidí, kteří se meditaci věnují pravidelně, oproti těm, kteří žádné takové aktivity neprovádějí. Vědci průběžně analyzovali signály z EEG (elektroencefalografie), což je diagnostická metoda používaná k záznamu elektrické aktivity mozku. Prozatím se ukázalo například to, že podle výsledků pozorování mozku lze jednoznačně odlišit jedince, kteří nemeditují a kteří meditují, a to podle různé aktivity odlišných částí mozku.

Meditace se tedy postupně stává zcela legitimní metodou řešení psychologických potíží a relaxační technikou, která má potvrzené výsledky. Nemusíte se tedy děsit, pokud vám váš lékař doporučí meditovat. Není to žádný ezoterik ani šarlatán, ale pokrokový odborník, který dobře zná výsledky moderních výzkumů a neváhá použít i metody, které nejsou zatím tak úplně běžné.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *