Éra plnovousu: Jsou skutečně zarostlí muži přitažlivější?

Určitě jste zaznamenali, že v posledních letech se na ulicích českých měst jako zázrakem rozšířili zarostlí dřevorubci. Ano, plnovous se skutečně v posledních letech stal oblíbeným doplňkem pánského stylu. Některým přijde tento trend sexy, jiným připadá nechutný a zanedbaný. Plnovous totiž lidé vnímají dost odlišně – někteří za ním vidí symbol moudrosti, dominance či atraktivity, jiní jej považují za známku nedostatečné hygieny a nezájmu o váš vzhled. Nošení plnovousu se v minulosti spojovalo s různými povoláními, ale i kulturami. Jaká je jeho pozice dnes a jak na mužskou tvář s plnovousem nahlíží vědečtí pracovníci?

Upravený vous byl vždy důležitý. Již umění starých Asyřanů vždy představovalo muže s pečlivě upraveným vousem. Péči o vousy byla již tenkrát věnovaná značná pozornost a jistě i tehdy podléhalo nošení vousu jistým trendům a požadavkům. Podobně se k nošení vousů stavěli také Babyloňané, kteří je navíc pečlivě promazávali olejem, a k úpravě dokonce používali kleště a kulmy. Nebylo nezvyklé ani barvení vousů. Typicky na černou, ale také oranžovorudou.

I staří Egypťané o svou mužskou chloubu pečovali. Obarvovali si je henou a někdy do nich vplétali i zlaté nitě. Egyptští králové a královny pak nosili falešný vous z kovu zvaný „postiche“. K hlavě se připínal speciální páskou, pod umělou bradkou si ovšem faraonové tvář pečlivě holili. Prostřednictvím tohoto nepravého vousu prý vzdávali úctu bohu podsvětí Usirovi. 

Moderní hladká tvář

I v antickém Řecku měl porost na tváři význam a pečovalo se o něj s velkou pozorností. Muži si vous kleštičkami upravovali do jemných kudrlinek a vytvářeli si celou řadu originálních sestřihů. Oholení vousů bylo většinou znakem potupy nebo trestu. O své vousy také dbali vojáci, což ale skončilo někdy okolo roku 345 př. n. l. Tehdy Alexandr Veliký nařídil, aby se všichni válečníci oholili. Ukázalo se totiž, že vous může být v boji muže proti muži nevýhodou – dá se za něj snadno chytnout, a protivníka tak lehce zneškodnit. U běžných lidí však i nadále přetrvával trend neoholené tváře, a to až do doby starověkého Říma. Od roku 454 př. n. l. se v ulicích Říma začala objevovat první profesionální holičství a začal se objevovat nový trend – zcela hladký obličej.

Vliv církevních hodnostářů

Na anglickém kontinentu se běžně nosil plnovous až do přijetí křesťanství v 7. století, kdy se po vzorů kleriků začala šířit nová móda hladké tváře. Angličtí princové si ovšem uchovali pěstěný vous až do konce 11. století, kdy Vilém I. Dobyvatel rozhodl, že se panovníci musejí v souladu s francouzskou módou holit. Během křižáckých výprav ale slavil plnovous velký návrat. Po čtyři následující staletí se smělo nosit prakticky všechno, podobně jako je tomu dnes – volba se nechávala na konkrétním člověku, jeho profesi a jeho preferencích.

Na počátku 17. století přišel nový trend netradičního vousu, který se zastřihoval do špičky, známý jako Van Dyke. Zmíněný styl nese jméno vlámského malíře Anthonyho van Dycka, který právě na svých portrétech tento typ vousu rád zobrazoval. Začala se používat také pomáda či vosk a k úpravě pak různé kartáčky a hřebeny.

Revoluce ve světe i v úpravě vousů

Po přelomovém roce 1848 byla švihácká bradka či knír oblíbené nejen u panovníků, ale také u všech šviháků a mužů, kteří chtěli držet krok s módou. Zlatou éru vousu ale definitivně ukončila první světová válka, protože porost na tváři na bojišti logicky překážel. Vousy se znovu vrátily do módy až na přelomu tisíciletí, kdy je přijala za své kultura tzv. hipsterů. Jedná se o mladíky, kteří sice milují moderní technologie, ale preferují poněkud retro styl oblékání a k nim patří i bujné, byť velmi pečlivě upravené, plnovousy. Tento trend se postupně rozšířil a dnes je plnovous na ulicích zcela běžný u mladých i starších ročníků.

Změny v trendech

Proč se popularita vousů různě mění, ale vždy se nakonec vrací? Podle vědců to má psychologický důvod. Zjistilo se, že muži si vousy pěstují víc v dobách míru, kdy je dost svobodných mladíků, a ženy tedy mají více na výběr. Plnovous prý působí vyzrále a ženy láká.

A není to rozhodně poprvé, co tuto myšlenku někdo zformuloval. Již Charles Darwin ve svém díle O původu člověka uvedl domněnku, že udržovaný vous hraje významnou roli v sexuálním výběru. Je to však skutečně tak? Řada studií potvrdila, že dnešní ženy opravdu považují muže s vousy za biologicky i společensky zralejší. Zároveň v nich ale vyvolává také pocit agrese a dominance, takže ne všechny ženy dávají vousatým mužům přednost.

ZDROJ: https://historycooperative.org/a-short-history-of-beard-styles/

ZDROJ obrázků: Pixabay

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 komentář