To nejlepší z Říma, část II., Řím papežský

Historie křesťanství je neodmyslitelně spojena s historií Římské říše. Ve středověku mnoho lidí věřilo, že Římská říše byla vlastně součástí Božího plánu, neboť díky své obrovské rozloze se stalo úrodnou půdou pro rychle se šířící křesťanství. Když bylo tohoto cíle dosaženo, mohla pohanská Římská říše zaniknout, protože na její místo nastoupila nová celosvětová říše křesťanská. Tak jednoduché to samozřejmě ale nebylo.

Do nejmenšího státu světa Vatikánu se většinou vstupuje přes Náměstí sv. Petra s elipsovitou kolonádou se sochami 140 světců na jeho vrcholu. Přímo v čele náměstí stojí bazilika sv. Petra, centrum světového katolicismu. Kdysi tu stál Neronův cirk, ve kterém byl údajně ukřižován apoštol Petr. Právě odtud dává papež o Vánocích a Velikonocích své požehnání. Současná podoba baziliky pochází ze 16. a 17. století. Její úžasnou kopuli nad hlavním oltářem, umístěným nad hrobem sv. Petra je mistrovským dílem Michelangela Buonarrotiho, stejně jako jeho slavná socha „Piety“ na pravé straně baziliky, blízko vchodu. Na severní straně náměstí stojí Vatikánská muzea, která vlastní jednu z největších uměleckých sbírek na světě. Opravdovým drahokamem celé sbírky je slavná Sixtinská kaple s nejznámější freskou Poslední soud od Michelangela. Výzdoba stropu kaple, také od Michelangela, je skutečně dech beroucí a patří pravděpodobně k největším uměleckým dílům všech dob. Dovolím si ještě připojit jeden typ. Když budete trpěliví a vystojíte si dlouhou frontu, můžete každou poslední neděli v měsíci navštívit Vatikánská muzea zcela zdarma.

Vatikán lemují zbytky hradeb, které sloužily mnoho staletí k obraně sídla papeže. Jedna její část spojuje Vatikán s Andělským hradem, který měl být původně mauzoleem římského císaře Hadriána, později pevností a v případě nutnosti útočištěm papeže. Ti sem mohli z Vatikánu prchnout tajnou chodbou, „il passetto“, která byla vybudována uvnitř hradeb. Část Andělského hradu sloužila po mnoho staletí jako vězení. Puccini si tyto prostory zvolil za místo, kde hlavní hrdinka jeho opery Tosca spáchá sebevraždu skokem z hradeb. Z Andělského hradu vede do historického centra monumentální Andělský most se sochami deseti Berniniho andělů.

Řím je centrem katolické církve a tak není v našich silách vyjmenovat a popsat všech 250 zdejších kostelů. Jedním ze čtyř nejvýznamnějších římských kostelů je bazilika Santa Maria Maggiore ze 4. století. O kazetovém stropu z 15.století se říká, že je pozlacen prvním zlatem, přivezeným z Nového světa jako dar španělského krále.

Po bazilice sv. Petra je Lateránská bazilika, San Giovanni in Laterano, nejdůležitějším římskokatolickým kostelem na světě. Spolu se sousedním baptisteriem a kostelem Santa Croce je jeden z mála kostelů, které nechal postavit císař Konstantin. Dnes je sídlem římského biskupa – papeže. Nádherný gotický baldachýn na konci hlavní lodě baziliky visí nad dřevěným stolem, na kterém údajně sv. Petr sloužil mši svatou.

Současného papeže Františka, původem z Argentiny, máte možnost zahlédnout každou neděli, pokud zrovna necestuje po světě. V pravé poledne totiž zpravidla žehná davům věřících na Náměstí sv. Petra.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *