To nejlepší z Říma, část I., antický Řím

Republika byla v Římě vyhlášena roku 509 př.n.l. Od té doby se zde stavělo, bouralo nebo rekonstruovalo. Velké množství antických památek a starobylých staveb se dochovalo do dnešních dnů. Jsou to němí svědkové dávné slávy Říma, kdy všechny cesty vedly právě sem, do jednoho z nejkrásnějších historických měst světa.

Naštěstí pro turisty leží pozůstatky z období Římské říše z větší části v dobře přístupné oblasti městského centra. První památkou, na kterou se musíte nezbytně podívat, když se chcete věnovat antickým památkám v Římě je Koloseum, známý také jako Flaviovský amfiteátr, podle dynastie císařů, kteří financovali jeho deset let trvající výstavbu. Koloseum mohlo pojmout až 50 000 diváků, kteří sledovali, jak gladiátoři zabíjeli lvy, tygry i sebe navzájem. Pod římsou nejvyššího, čtvrtého podlaží, můžete ještě dnes vidět malé nosníky s otvory, ve kterých byly upevněny dlouhé dřevěné kůly a na nich ochranná plachta. Tu v případě potřeby roztahovali námořníci císařské flotily, aby byli diváci chráněni před letním horkem, deštěm nebo zimou. Dnes je Koloseum nejnavštěvovanější památkou Říma. Staré anglosaské přísloví říká: „Dokud stojí Koloseum, bude stát Řím. Když padne Koloseum, padne i Řím a s ním i celý svět.“

Před tímto symbolem Říma se rozkládá neméně impozantní Forum Romanum, centrum římského života za časů římské republiky. I dnes vás ohromí množství sloupů, arkád či oblouků. Můžete zde obdivovat pozůstatky římského Senátu, kde vznikaly základy římského práva, na kterém se později budovala většina západních právních systémů. Před Senátem naleznete Černý kámen, Lapis Niger, černý mramorový kvádr, který položil Caesar na místo předpokládaného hrobu Romula, bájného zakladatele Říma. Protože je zde kumulováno obrovské množství památek, bude dobré si koupit plánek. Jen tak si můžete procházku tímto srdcem antického Říma vychutnat.

Od sousedících Císařských fór se vydejte do centra města k úžasnému Pantheonu. Tato nejucelenější starořímská budova je považována za dokonalý příklad architektonické harmonie a stavitelského umění. Kopule Pantheonu je doposud největší klenbou, která byla kdy vytvořena. Jediným přívodem vzduchu a světla do chrámu je, kromě dveří, devítimetrový stropní otvor. Každý rok 21. června v poledne ozařovaly sluneční paprsky tímto otvorem podlahu přímo 

před vchodem. Jen si představte tu velkolepou podívanou, když právě v tuto chvíli vstoupil do Pantheonu sám císař se všemi znaky své moci

Bohužel více slavných míst antického Říma se nám už do dnešního povídání nevejde. Císařské fóra se slavným Trajánovým sloupem, pahorek Palatin, kde bydleli císaři počínaje Augustem i jiní vysocí aristokrati nebo Circus Maximus, kde se kdysi odehrávaly závody vozatajů povzbuzovaných obrovskými davy, si budete muset prohlédnout sami.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *