Oslava boha a jeho velikosti. Tyto chrámy patří k těm největším na světě

Ať už v boha věříte nebo ne, jistě i vás musí fascinovat svatostánky, které byly postaveny právě jako pocta a příbytek nejrůznějších bohů či božstev. Mezi těmi nejmajestátnějšími náboženskými stavbami nalezneme úchvatné chrámy a kostely, majestátní mešity i tajemné pyramidy. Je nepochybné, že tato architektonická díla musí vyrazit dech i zapřisáhlým ateistům.

Al-Masdžid al-Harám neboli Velká mešita

Překvapivě ji najdeme v Mecce v Saudské Arábii. Vznikla ještě v předislámském období, původní svatyně pochází z 18. století př. n. l. Dnes stavba zabírá více než 400 000 m2. Uprostřed jejího nádvoří najdeme svatyni Ka’ba, ke které se při modlitbě obrací každý muslim, a i proto jde o jedno z nejposvátnějších míst na světě. K tomuto posvátnému chrámu zavítá ročně více než dva miliony poutníků.

V roce 630 dobyl Mekku prorok Mohamed a zničil pohanské modly v Ka’bě. Sám pak nechal do východního rohu svatyně vsadit černý kámen, která má údajně pocházet přímo z ráje. Tím došlo k přijetí islámu Araby. Mešita se neustále rozšiřovala a během dlouhých let zde proběhlo i mnoho různě rozsáhlých rekonstrukcí. V roce 1979 se mešity zmocnili islámští radikálové a dva týdny ji obléhali. Od roku 2007 probíhá s přestávkami další ohromná rekonstrukce, která má za cíl nejen zvýšit počet minaretů, ale také zvětšit kapacitu vnitřních prostor.

Velká pyramida Cholula

Tuto pyramidu nenajdete v Egyptě, ale v Mexiku. Byla postavena okolo 3. století př. n. l. a a dále byla budována až do 9. století n. l. Její přibližná rozloha je okolo 202 500 m2. Jedná se o největší chrámovou pyramidu na světě z hlediska svého objemu – předčí i pyramidy v egyptské Gíze. Budovat ji začali Olmékové a původně byla zasvěcena bohu Quetzalcoátlovi. V 8. století byla zřejmě Velká pyramida opuštěna, a to v důsledku dramatického poklesu olmécké populace.

Pyramida si však svůj náboženský význam uchovala a dodnes láká návštěvníky nejen kvůli svému náboženskému významu, ale především bohaté historii. Ve 12. století dobyli město Čičimékové, kteří své primární náboženské místo přesunuli do nově vytvořeného chrámu. Když do oblasti dorazili španělští kolonizátoři, našli pyramidu již zarostlou a neudržovanou a na jejím vrcholku dokonce Španělé v 16. století postavili kostel. K průzkumu vnitřku pyramidy došlo tedy až velmi pozdě, v roce 1931, a archeologové zde postupně vyhloubili asi 8 kilometrů tunelů.

Lotosový chrám

Najdete jej v Dillí v Indii a vznikl v porovnání s jinými zde uvedenými chrámy skutečně nedávno, v roce 1986. Rozloha chrámu je asi 3 850 m2, ale spolu s okolními rybníky a zahradami má dohromady téměř 105 000 m2. Je zasvěcen bahaismu, což je monoteistické náboženství, které hlásá jednotu všech lidí.

Stavba je skutečným architektonickým skvostem. Sestává z 27 volně stojících listů lotosu, které jsou kryté mramorem. Chrám pojme až 2500 osob a mramor, který byl na jeho stavbu použit, pochází z hory Pentelikon v Řecku, který byl využíván pro antické stavby. Jedná se o velmi populární turistickou atrakci a k dnešnímu dni ji navštívilo už přes 100 milionů lidí. Může do ní totiž vstoupit kdokoliv bez ohledu na jeho vyznání, pohlaví či jiné odlišnosti.

Bazilika Panny Marie Královny míru

Najdete ji v Yamoussoukro na Pobřeží slonoviny. Byla vystavena mezi léty 1985–1989 a její rozloha je okolo 30 000 m2. Jedná se o jeden z největších křesťanských chrámů na světě. Stavba se inspirovala Bazilikou sv. Petra, ale není její přímou replikou. Chrám byl vysvěcen 10. září 1990 papežem Janem Pavlem II., který ji přijal jako dar od prvního prezidenta Pobřeží slonoviny, Félixe Houphouëta-Boingy. Kupole baziliky je skutečně velkolepá a dosahuje výšky 158 metrů. Samotný kostel je postaven z mramoru, který byl pro účely stavby dovezen až z Itálie a okna jsou vyložena barevným sklem z Francie. Celkově pojme bazilika 18 000 osob.

Salt Lake Temple

Asi nikoho nepřekvapí, že stojí v Salt Lake City, Utah, USA. Byl postaven v roce 1893 a je hlavním chrámem mormonismu. Jedná se o duchovní směr odvozený od křesťanství, spojený s postavou samozvaného proroka Josepha Smithe a jeho dílem, Knihou Mormonovou. Mormoni jsou ale kritizováni pro přílišnou bigotnost a přísnost. Dbají na rodinný život, ostatně i Bůh měl podle nich fyzickou podobu, ženu a děti. Výstavba chrámu trvala čtyřicet let a dokončena byla roku 1893. Zpočátku byl ke stavbě použit pískovec, ale ten postupně popraskal a byl nahrazen křemenným monzonitem se vzhledem žuly. Některé prvky stavby mají evokovat Šalamounův chrám v Jeruzalémě.

Borobodur

Najdete jej na indonéském ostrově Jáva, asi 40 km od města Jogjakarta. Postaven byl asi v 8.–9. století. Stojí na kopci ve výšce 265 m n. m. nad dnem vyschlého jezera. Základem je obdélníkový podstavec a zvedá se dál ve třech úrovních. V jeho horní části se nachází monumentální stúpa, což je buddhistická stavba, symbol klidu a míru, která obsahuje různé relikvie, například ostatky Buddhy, kterému je chrám zasvěcen. Ke stavbě byl použit kámen z nedaleké řeky. Stavitelé jej velmi precizně opracovali a poté jej zasadili na potřebné místo bez použití malty. Chrám byl opuštěn, protože většina obyvatelstva konvertovala k islámu. Nadlouho jej pokryl sopečný popel a pohltila džungle. K jeho znovuobjevení došlo až roku 1814 pod taktovkou britského místodržícího Thomase Stamford Rafflese.

Velká mešita v Djenné

Stojí v africkém Mali a byla vybudována v roce 1907. První mešita byla v malijském Djenné postavena už ve 13. století a postupem času se stala jedním z nejdůležitějších vzdělávacích center v Africe. Pro Evropu ji poprvé objevil v roce 1828 francouzský cestovatel René Caillié. Stará mešita však tou dobou již chátrala, protože byla nedaleko postavena nová, modernější. V roce 1906 rozhodla francouzská správa Mali, že stará mešita bude zrekonstruována. Její stěny zdobí svazky prken z místní palmy. Stavba je od roku 1988 na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *