Athos, duchovní centrum pravoslavného světa

Tajemná a nepřístupná mnišská republika Agion Oros, ležící na řeckém poloostrově Athos je považována za nejvýznamnější centrum pravoslavného náboženství. Athos je nejvýchodnější ze tří „prstů“ poloostrova Chalkidiky, který vybíhá do Egejského moře. Mnišská republika zde sídlí již přes tisíc let. Na Athos nemají podle tradice přístup ženy. Dávná pověst praví, že na Athos před dvěma tisíci lety vstoupila Panna Marie a prohlásila toto místo za svaté. Současně sem zakázala vstup jiné ženě, dokonce i zvířecí samici. Pokud by se přesto pokusila osoba ženského pohlaví toto nařízení porušit, pak ji hrozí přísný trest. Tuto historickou tradici nedobrovolně porušily v roce 2008 čtyři mladé ženy z Moldávie, které se chtěly společně s jedním mužem dostat přes Turecko do Řecka. Byly však převaděči dopraveni na Athos a zde ponecháni svému osudu. Trest za porušení odvěkého zákazu vstupu na Athos je dvouleté vězení, avšak vzhledem k dané situaci a omluvě uprchlic jim byl trest odpuštěn. Skutečnost vzniku zákazu vstupu ženám je ale prozaičtější. Byzantský císař Monomacha Zlatou bulou z roku 1160 úředně zakázal vstup ženám na území státu, aby nesváděly mnichy na cestu pokušení a hříchu.

Když zatoužíte poznat místa, kde žijí mniši, nemusíte nutně jezdit až do Tibetu. V mnišské republice Agion Oros najdete celkem dvacítku pravoslavných klášterů, kde žije přibližně dva tisíce mnichů. Jste-li tedy muž a je vám více jak 18 let, můžete se s patřičným povolením vydat o 500 let zpět v čase, do doby rozkvětu tohoto tajemného území, kdy ve čtyřiceti klášterech přebývalo více jak 40 000 mnichů. Mnohé kláštery připomínají opevněné tvrze. Nedivte se. Mniši se v minulosti často museli bránit před útoky pirátů, křižáků nebo osmanských Turků. Budete-li mít trochu štěstí a mniši vás pozvou dovnitř, spatříte umělecká díla a rukopisy nevyčíslitelné ceny, shromažďované téměř tisíc let. Přespěte v klášteře a zažijete nezapomenutelnou středověkou atmosféru, ranní a odpolední modlitby nebo společný vegetariánský oběd se zdejšími mnichy.

Nejásejte však předčasně. Dostat povolení ke vstupu, a to zejména v letních měsících, je poměrně obtížné. Poté co dostanete a zaplatíte vstupní vízum můžete na území mnišské republiky strávit maximálně 4 dny a tři noci a v místě ubytování v jednom z klášterů dostat i stravu. Den odjezdu na Athos si raději dohodněte předem, protože počet mužů jiného náboženského vyznání než pravoslavného, je v jednom dni limitován počtem deset.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *