Délos, velkolepý archeologický areál

Z ostrova zábavy a odpočinku, o kterém jsme si povídali včera, dnes namíříme na sousední ostrov Délos. Právě jen z Mykonosu je možné se dostat na tento malý, vyprahlý a hodně kamenitý ostrůvek o délce 5 km a šířce pouze 1,3 km. Oba ostrovy leží uprostřed nejkrásnějšího i nejpopulárnějšího řeckého souostroví Kyklady.

Dnes neobydlený ostrůvek byl ovšem v době starověkého Řecka významným náboženským centrem zasvěceným bohu Apollónovi s více jak 30 000 obyvateli z celého tehdy známého světa. Podle starých mýtů je Délos rodištěm dvojčat, boha Apollóna a bohyně Artemidy. Když se Diova žárlivá choť Héra dozvěděla, že s jejím manželem čeká dítě kráska Létó, vyslovila kletbu, že nemá najít kousek pevné země, kde by porodila. Nebohá Létó dvanáct dní a dvanáct nocí hledala v Egejském moři pokojné místo, kde by porodila, až se dostala na Délos.Délos byl tehdy plovoucí ostrov. Jakmile na něj Léto vstoupila, vynořily se z moře dvě skály, které ho zpevnily.

Jako významné kultovní místo se strategickou polohou se stal Délos po založení mocného athénského námořního spolku jeho centrem i spolkovou pokladnicí. Když Římané zničili Kartágo a dobyli Malou Asii, stal se Délos pro změnu nejvýznamnějším centrem trhu s otroky.

Skoro celý ostrov je jedním velkým archeologickým muzeem pod širým nebem. Je posetý starými zříceninami a mozaikami. Vykopávky se zde provádějí od konce 19. století prakticky dodnes. Nejfotogeničtější památkou na ostrově je Lví terasa, na které z původního počtu devíti bílých mramorových šelem z doby kolem roku 700 př.n.l. zbylo pět. Možná si vzpomenete, že jednoho z nich jste zahlédli u vchodu do benátské zbrojnice. Řecko se stále pokouší, zatím marně,  získat jej zpět. Roku 1990 byl celý archeologický areál jako mimořádně bohaté naleziště starověku zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *