Šikmá věž není jen v Pise

Skoro v půlce cesty mezi Náchodem a polskou Wroclawi, asi šedesát kilometrů od českých hranic v dolnoslezském kraji se rozkládá starobylé město Ząbkowice Śląskie. Město bylo po dlouhá staletí součástí českého království. Poté, co Friedrich II. Veliký porazil Marii Terezii, stal se tento kraj součástí pruského království a německé říše. Po roce 1945 byl na základě Jaltské dohody přisouzen Polsku. 

Na tom by samozřejmě nemuselo být ještě nic zvláštního, kdyby se tohle město před rokem 1945, než se tento region stal součást Polska, nejmenovalo Frankenstein. A tím se dostáváme z historických faktů do sféry legend. Jedna legenda praví, že v tomto městě kdysi léčil jeden doktor jménem Frankenstein, který během bádání o lidské nesmrtelnosti stvořil umělé monstrum. Své pokusy prováděl na místním hradě. Dodnes je možné obdivovat vcelku ještě zachovalé ruiny kdysi mocného knížecího hradu. Příběh o doktoru Frankensteinovi získal nejdříve literární podobu v románu anglické spisovatelky Mary Shelleyové. Později jej snad ještě více proslavilo filmové zpracování z 30. let minulého století, kde roli umělého monstra geniálně ztvárnil Boris

K největší místní atrakci musíte zamířit do centra města k náměstí. Stojí tam Šikmá věž, která byla dokončena někdy v roce 1413. Byla pravděpodobně součástí

starého hradu. Tuto možnost potvrzuje fakt, že spodní část věže až do výše 11 metrů je postavena z kamene a teprve zbytek 34 metrové věže je dostavěn z cihel. Zhruba o 200 let později se celá věž, pravděpodobně vlivem cihlové nástavby, vychýlila.  Nicméně její základy a celková konstrukce zůstaly natolik odolné, že vydržela až do dnešních dnů. V současnosti se od svého středu vychyluje o 2,14 metrů.

Věž se dostala i do městského znaku. Na věž, na rozdíl od té slavnější v Pise, se můžete vydat. Až na vrcholek věže vedou vnitřní úzké, nízké a strmé schody. Z výšky je pak dole vidět střecha gotického kostela sv. Anny, jejíž stavbu financoval náš Otec vlasti, Karel IV.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *