Nástěnný obraz Poslední večeře, nejpůsobivější Leonardovo dílo

Ukažte mě jiné místo v Evropě, kde stačí každému taxikáři určit jako cíl cesty obraz a očekávat, že brzy dojedete na místo. To jediné místo je italský Milán. Každý Miláňan, ať už je to taxikář nebo ne, totiž ví, kde najít Poslední večeři Leonarda da Vinci. Jeden z nejslavnějších obrazů světa se nachází v bývalém refektáři (jídelně) dominikánského kláštera, který je propojený s kostelem Santa Maria delle Grazie.

Restaurační práce, které probíhaly dvacet let a byly dokončeny v roce 1999 sledoval napjatě celý svět. Na zeď tehdejší jídelny mnichů, asi aby se jim lépe večeřelo, vytvořil Leonardo působivý 8,5 metru dlouhý nástěnný obraz. Geniálně na něm vyjádřil emocemi nabitý okamžik Jidášovy zrady Ježíše Krista. Obraz se však, bohužel, začal rozpadat již od chvíle jeho dokončení v roce 1495.

Restaurátorské práce na obrazu vzbuzovaly rozporuplná stanoviska. Řada historiků prohlašovala, že z původní malby a barev se zachovalo velice málo a celé dílo, díky horlivým opravám již v minulosti, výrazně změnilo svoji tvář. Pro zajímavost: jen do roku 1726 proběhlo sedm restaurátorských pokusů. Jiní však celou restaurátorskou práci považovali za milník lidské trpělivosti a dovednosti.

Určitě ale není pochyb o tom, že se jedná o jedno z nejlepších Leonardových děl. Každý tah štětcem měl prozradit „záměr lidské duše“. Leonardo velmi dlouho hledal ve městě zločince, coby model pro Jídášův obličej. Leonardo běhá celé dva roky po městě a hledá zajímavé typy v hospodách, nevěstincích, nemocnicích či veřejných lázních. Jde i do věznice pozorovat „mimiku“ vězňů odsouzených k smrti. Výsledek hledání označil historik umění Giorgio Vasari za „ztělesněním zrady a nelidskosti“.

Podle některých konspiračních teorií hledačů tajemna se právě na této fresce nachází „klíč k tajemství, že Ježíš a Máří Magdalena tvořili pár“. Osoba, sedící po Ježíšově pravici nemá totiž být mužem, ale ženou. Nikoliv apoštolem Janem, ale Máří Magdalenou. Ta sedí po Kristově boku jako u svatební tabule. Osoba na fresce má jemné, mladické rysy a obličej bez vousů. Jiní tvrdí, že tato osoba je Ježíšův oblíbený žák, jistý Cristofano da Casti, o kterém Leonardo ve svém zápisníku píše, že „má hezký obličej“.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *