Tajemné pověsti spojené s těmito hrady nahání husí kůži. Přesto lákají davy turistů

Také rádi objevujete hrady? Jsou nejen dokladem historie a krás architektury, ale také studnicí nejrůznějších tajemných pověstí a legend, které z každé takové návštěvy činí exkurz do tajemné historie. Takových hradů jsou po celém světe stovky a pojí se s nimi různé příběhy, ale některé z nich stojí skutečně za návštěvu. A buďte si jisti, že nebudete uchváceni jen příběhem, který jim dává punc tajemna, ale i krásou stavby a jejího okolí.

Alcázar, Španělsko

Tento majestátní hrad se dočkal slávy v průběhu 13. století za vlády Alfonse X. Kastilského. Tomuto panovníku skutečně nechybělo sebevědomí a za nedostatek pokory byl také náležitě potrestán. Legenda praví, že Alfonso prohlásil, že by Bůh dokázal stvořit lepší svět, kdyby se nejprve poradil s ním. Nejen že je takové prohlášení z podstaty věci trochu příliš troufalé, ale tehdy se také věřilo, že jím na sebe přivolal hněv samotného Boha. Následkem toho pak hrad postihla živelná pohroma. V roce 1258 se přihnala silná bouře, která strhla střechu hradu a zdevastovala také zasedací místnost, kde panovník právě prováděl soudní přelíčení. Takovýto zásah přírodních sil samozřejmě nenechal panovníka na omylu, že si nebesa skutečně znepřátelil, a proto se poté kál a snad se i z nemilosti Boží skutečně vykoupil. Dnes však již hrad nejeví žádné známky tehdejšího poškození, a naopak nabízí krásnou podívanou uprostřed rozpálené španělské krajiny.

Frankenstein, Německo

Jak už název hradu napovídá, bude mít co do činění se známým příběhem o Frankensteinovi. Jde spíše o zříceninu původního hradu, což místu dodává ještě silnější nádech tajemna. Okolní lesy navíc přidávají na atmosféře strachu a děsu. Hrad se nachází v německém Hesensku a jeho základy byly položeny v první polovině 13. století. Podle legendy v něm mezi léty 1673 a 1734 pobýval alchymista Johann Conrad Dippele, který se zde údajně pokoušel oživovat mrtvé. Co je na příběhu pravdy již dnes asi nezjistíme, ale je pravděpodobné, že i z této pověsti se inspirovala spisovatelka Mary Shelleyová při psaní svého proslaveného románu Frankenstein.

Mont-Saint-Michel, Francie

Teno majestátní hrad není vlastně hradem, ale jde o opatství, které však bylo vystavěno skutečně velkoryse a s důrazem na majestátnost celé stavby. Je oblíbeným cílem tisíců turistů ročně. Nejen že je opatství velmi zachovalé a obklopuje jej krásné středověké městečko s romantickými uličkami, ale spočívá také na přílivovém ostrůvku, což znamená, že je dostupné jen v určitý čas během dne. Patří rozhodně k ikonám Francie a bezpochyby stojí za návštěvu. Poloha sídla přitom údajně není nahodilá. Podle náboženských legend se právě zde měla odehrát novozákonní bitva, v níž archanděl Michael porazil draka – ztělesnění Satana. A na počest tohoto významného souboje zde bylo vybudováno takto velkolepé opatství.

Krzyżtopór, Polsko

Už na první pohled je tento hrad poněkud netypický. Má zvláštní půdorys, a i architektura nepůsobí příliš honosně – budí možná spíše dojem pevnosti. Má symbolické čtyři věže, které reprezentují roční období, dvanáct tanečních sálů jako měsíců v roce, dvaapadesát pokojů jako týdnů a 365 oken jako dní. Hrad Krzyżtopór nechal údajně polský vévoda Krzysztof Ossoliński zbudovat v místě, kde se protínají dvě časové dimenze. Podle pověsti se právě na tomto místě během let ztratilo mnoho lidí, kteří už nikdy nebyli nalezeni, a věří se tedy, že se přemístili do jiné dimenze. Jejich duše však možná uvízly v jakémsi časoprostoru a stále přebývají uvnitř hradní tvrze. Nezdá se však, že by temné legendy zabránily turistům toto místo navštěvovat. Naopak patří k turisticky vyhledávaným destinacím a sami Poláci jej označují za jeden ze svých nejzajímavějších hradů.

Hunedoara, Rumunsko   

Rumunsko nabízí možnost navštívit řadu zajímavých hradů a tvrzí. K jedněm z nejnavštěvovanějších bezpochyby patří také hrad Hunedoara, jehož stavba započala na příkaz vojevůdce Jánose Hunyadiho v roce 1446. Co však na hrad láká tisíce turistů ročně, je především legenda, podle které tentýž panovník v útrobách sídla sedm let věznil Vlada III. Draculu, známého jako Napichovač. I kvůli tomu se pak mnozí lidé domnívají, že právě tento hrad sloužil jako předloha pro Brama Stokera, autora slavného románu Drákula. Z jeho poznámek je však zřejmé, že svůj románový hrad umístil do jiné oblasti Rumunska, a také neměl historické vědomosti o tomto vztahu mezi Hunyadim a Vladem. Hrad opřádají i jiné legendy, podle kterých na hradě straší. V roce 2007 zde dokonce natáčela britská televize pro sérii Most Haunted Live!, ale zjištění byla neprůkazná.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *