Nejznámější drogy: Mohou i sloužit dobru, ale následky užívání většinou nebývají růžové

Pokud se hovoří o drogách, každému se vybaví jejich nedovolené zneužívání a hrozné dopady na lidské zdraví, které mohou mít. Mezi nejznámější drogy dnes patří například heroin, morfin či kokain, ale je jich mnohem víc a většina mladých má nějakou zkušenost alespoň s tzv. lehkými drogami. Ne vždy se však vědělo, jak jsou nebezpečné a že jejich používání je třeba zakázat nebo alespoň významně omezit a hlídat. Než se odhalila jejich návykovost a škodlivost, lidé je běžně využívali – třeba k léčbě nebo i vlastnímu potěšení. Pojďme se podívat na využití nejznámějších návykových látek – i dnes se s řadou z nich můžete u lékaře setkat.

Atropin

Jedná se o látku obsaženou v některých jedovatých rostlinách z čeledi lilkovitých, například v rulíku zlomocném, durmanu obecném či mandragoře lékařské. Tato látka má na člověka silné halucinogenní účinky. Působí na nervovou soustavu a způsobuje velké vzrušení, touhu po pohybu a zvýšenou mluvnost. U některých lidí také vyvolává bezdůvodný smích či pláč, nebo zvyšuje sklony k agresivnímu a impulzivnímu jednání. Předávkování je velmi nebezpečné – dochází k ochrnutí mozku a obrně dýchacího ústrojí, takže může velmi rychle nastat smrt. Otrava atropinem nastává při konzumaci dávky nad 50 mg, u dítěte je však smrtelná dávka již okolo 10 mg.

Atropin je dnes stále v lékařství využíván. Běžně se s ním můžete setkat u očního lékaře, jelikož rozšiřuje zorničky, čímž napomáhá diagnostice chorob očí. Může se používat i k léčbě snížené srdeční frekvence nebo jako protijed proti nervovým plynům.

Amfetamin

Jedná se o velmi silný stimulant, který zvyšuje v mozku hladinu noradrenalinu, serotoninu a dopaminu. Jde o přenašeče nervových vzruchů, což znamená, že díky amfetaminu dochází k podpoření nervových funkcí a aktivaci některých mozkových tkání. Poprvé byl připraven už v roce 1887 chemikem Lazarem Edeleanuem v Německu. Jak již bylo řečeno, amfetamin zpočátku dodává energii a pocit velké síly, až nepřemožitelnosti. V pozdějších fázích však způsobuje vážné psychózy. Mohou se dostavit pocity úzkosti či nervozity, nebo naopak euforie, či paranoi. Je také silně návykový a k dosažení účinku, který bývá velmi krátký, je potřeba neustále zvyšovat dávku. Pod názvem Speed se tato droga prodává i dnes, a zejména na techno party nebo v různých klubech je k dostání i pro dnešní mládež.

I dnes je možné ji využít k léčbě ADHD, zejména u dětí. Někdy se využívá i při úrazech mozku, narkolepsii nebo chronickém únavovém syndromu.

Opium

Opium je vlastně zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého. I proto je v některých zemích konzumace máku zcela zakázána nebo limitována. Jeho účinky jsou lidstvu známy už tisíce let. Látky obsažené v této šťávě jsou silně narkotické a dokážou také zmírňovat bolest. Po požití nastává pocit euforie a útlum organismu. V minulosti se opium běžně kouřilo a patřilo to k normální zábavě vyšší společenské třídy. Pak se jej rakouskému lékaři Paracelsovi podařilo rozpustit v alkoholu, čímž vzniklo laudanum.

Opium má zcela jiné účinky než běžné stimulanty. Vyvolává spíše útlum nervové soustavy, zklidnění dechu i metabolismu, úlevu od bolestí i psychických potíží. Může být však až natolik uvolňující, že jeho užívání může skončit i zástavou dechu. Po vyprchání účinků se dostaví abstinenční příznaky – průjem, neklid, tiky, horečka a nespavost. Z opia se získávají účinné látky (morfin, kodein), které se používají jako účinná analgetika a antitusika (léky proti kašli).

Morfin

Tento opiát se přirozeně vyskytuje v opiu a tvoří asi 10 % jeho surové hmotnosti. Poprvé byl izolován v roce 1804. Jedná se o omamnou a silně návykovou látku, která se využívá sama jako droga, ale je možné ji využít i k výrobě heroinu. Jde o silné analgetikum, které dokáže tišit i takřka nesnesitelnou bolest. Své konzumenty si tak našel hlavně během světových válek. Při delším užívání vzniká silná závislost, a to jak psychická, tak fyzická. Dávky je navíc potřeba neustále zvyšovat, přičemž za smrtelnou je u dospělých považováno 100–400 mg morfinu.

I dnes se může používat k tlumení nesnesitelných bolestí po úrazech či chirurgických operacích. V minulosti měl řadu využití i na běžném trhu. V Londýně se například v roce 1916 prodávala sada kokainu a morfinu spolu se stříkačkami a jehlami pro jejich aplikaci, která měla sloužit jako dárek pro někoho blízkého na frontě. V 19. století ve Spoejných státech byl zase populární Uklidňující sirup paní Winslowové, který měl dětem pomáhat od bolesti spojené s růstem zubů. Obsahoval ale morfin, a tak si vyžádal několik dětských životů.

Heroin

Jde o opiát vyráběný z morfinu. Poprvé ho vyrobil britský chemik Charles E. A. Wright. Jedná se o silně návykovou drogu, která vyvolává pocity euforie a velké síly či energie. Nástup účinku závisí na způsobu požití. Heroin se může totiž i šňupat a tehdy se efekt projeví do několika minut, pokud je aplikován přímo do žíly, nastává efekt prakticky okamžitě. Předávkování může vyústit až ve smrt. Má velmi silné a nepříjemné abstinenční příznaky, které se objeví už 6 hodin od poslední dávky.

Může pomoct i boji proti akutním bolestem. Využívá se v paliativní péči o nemocné rakovinou, kdy způsobuje pacientům menší komplikace než morfin, které běžně doprovází řada nepříjemných vedlejších účinků.

Kokain

Tento účinný stimulant se získává z listů rostliny rudodřev koka, jejíž účinky znali už dávní Inkové. Ti se oddávali žvýkání jejích listů, které na ně mělo podobný efekt, jaký dnes zažívají uživatelé kokainu. Kokain působí velmi intenzivně, ale jen krátkodobě. Dodává uživateli pocit silné euforie, radosti, zvyšuje sebedůvěru i komunikační dovednosti. Zároveň ale narušuje sebekontrolu a objektivitu myšlení a zvyšuje neklid i agresivní jednání.

Listy koky mohou být zdrojem minerálů a vitamínů, pomáhají překonávat únavu, hlad i žízeň a v Peru běžně pomáhají proti výškové nemoci. I v minulosti byl kokain využíván především jako lokální anestetikum, protože dokázal rychle umrtvit požadované místo. Sloužil tedy také k přípravě kapek na bolest zubů nebo hlavy a pomáhal i od zácpy či nevolností.

Podobně jako heroin i kokain býval předepisován těm, kdo trpěli závislostí na morfinu, než se zjistilo, že je minimálně stejně návykový a přináší i další rizika. Extrakt z listů koky byl mezi roky 1886 až 1929 rovněž příměsí Coca-Coly, dnes už jej však v receptuře nápoje logicky nenajdete.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *