Mužská plodnost je ohrožena změnou klimatu. Kvůli vedru se spermiím nedaří

Snižování plodnosti je aktuálně poměrně velké téma. Vědci pozorují za poslední desetiletí úbytek plodných párů a stále narůstající komplikace spojené s přirozeným početím potomků. A důvodů je hned několik. Na vině je samozřejmě náš životní styl, genetické předpoklady, život ve znečištěném prostředí, ale i další faktory, z nichž některé mohou být skutečně překvapivé. Italským vědcům se například podařilo přijít na to, že plodnost mužů je negativně ovlivněna i změnou klimatu a rostoucí teplotou na Zemi.

Například v Itálii se v roce 2018 narodilo 439 747 dětí, což je podle statistických dat historicky nejnižší číslo. Ještě v roce 2010 připadalo na jednu ženu 1,49 dítěte, v roce 2018 to bylo jen 1,32 dítěte. A Itálie je skutečně státem, který si společně se Španělskem, Maltou a Kyprem vede v porodnosti v porovnání s Evropou dost špatně. Průměr EU je 1,59 dítěte na ženu, v ČR je tento průměr dokonce ještě trochu vyšší. Proč se tedy v těchto jižních státech rodí dětí méně? Dříve než pomyslíme na rozdíly v socio-ekonomickém zabezpečení, měli bychom podle vědců pohlédnout i na klima. To je kromě smogu, radiace a chemických látek na vině snížené plodnosti.

Horko mužům nesvědčí

Postupem času klesá plodnost jak u žen, tak i u mužů. Nelze tedy říci, že by za klesající porodnost byli více odpovědní muži. Je nicméně pravdou, že zatímco u žen bývá vina na straně hormonální nerovnováhy nebo různých onemocnění, u mužů je situace jiná. Daleko spíše má na mužskou plodnost vliv životního prostředí a životního stylu.

Fakta jsou jasná – průměrný počet mužských spermií se nyní oproti době před 40 lety snížil až o polovinu a každý desátý muž je dnes neplodný nebo má významně omezenou plodnost. Podle nejnovějších zjištění by na vině mohly být i změny klimatu. Je totiž dobře známo, že zvyšování teploty poškozuje mužský reprodukční aparát, a to mnohem více než ten ženský. Právě muži tedy vysokými teplotami mohou trpět daleko více a z dlouhodobého hlediska skutečně může klesat jejich plodnost.

Hrozí nám vyhynutí?

Už dříve bylo totiž prokázáno, že u některých živočišných druhů může zvýšení vnější teploty o několik stupňů snížit plodnost až o polovinu. A není důvod, proč by něco podobného nemělo platit i u lidí. Dokonce je patrné, že postupné zvyšování teploty dospělo až k vyhynutí některých živočišných druhů. Právě mužské rozmnožovací orgány jsou totiž na teplo velmi citlivé, a i malé změny teplot mohou mít negativní následky. Negativní účinky vyšší teploty se projevují rovněž na případném potomstvu, které samo bývá méně plodné a jeho reprodukční kapacita je snížena až o celých 25 procent.

I přestože má člověk přirozeně vyvinuté systémy ochrany organismu před horkem, je téměř jisté, že působení klimatických změn na plodnost je značné a nezpochybnitelné. Podle nedávných studií může zvýšení okolní teploty o jeden stupeň vést například ke zvýšení teploty šourku o 0,1 °C, což už má prokazatelné dopady na plodnost.

Chránit se před horkem má smysl

Sníženou mužskou plodnost už tedy není nutné házet jen na kouření, chemii v potravinách nebo pohlavní nemoci. Vliv má dozajista i změna klimatu Země, která je navíc nepopiratelné a neustále postupující. Již dnes je patrné, že některé profese, které bývají při práci vystaveny vysokým teplotám, jako kuchaři nebo svářeči, mohou mít sníženou plodnost.

Rozhodně tedy existují dostatečné důvody, proč se domnívat, že zvyšování teplot může mít významný vliv i na rozmnožování lidské populace. Vlny veder tedy mohou být zahrnuty mezi faktory životního prostředí, které mohou trvale zhoršit plodnost. Je na místě, aby toto muži zahrnuli do svých úvah o kvalitně svého životního stylu a snažili se vliv teploty omezovat. Pomůže zejména vyhýbat se neprodyšným oděvům a dlouhodobému sezení, které neumožňuje správné rozložení tepla. V létě je také vhodné zahrnout do svých denních aktivit třeba časté plavání v chladné vodě, které pomáhá snižovat teplotu celého těla.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *