Mykény, místo nálezu zlaté masky krále Agamemnona

Archeologická lokalita, kde stály již zaniklé starodávné Mykény, leží asi 90 kilometrů od Athén, mezi Korintem a Nafpliem. Město bylo ve druhém tisíciletí před našim letopočtem jedním z hlavních center řecké civilizace. V období od 16. do 12 století př.n.l. se staly Mykény centrem první řecké civilizace, která vznikla po minojské kultuře na Krétě. V době svého největšího rozkvětu ovládali Mykéňané celý jih Řecka.

Mykény pro dnešní svět objevil amatérský archeolog Heinrich Schliemann, který se mimo jiné zasloužil o objevení Tróje. Stejným způsobem jako objevil Tróju, objevil i mocné Mykény. Ve svém průzkumu totiž plně důvěřoval popisům básníka Homéra. Potvrdil tak jeho slova o “vynikajícím městě oplývající bohatstvím a zlatem”.

O Mykénách existuje řada legend. Podle jedné z nich založil město Perseus, syn boha Dia. Ano, to byl ten, co zabil Medúsu. I Agamemnón, nejslavnější mykénský král a vládce

celého jihu Řecka dopadl špatně. Po slavném návratu z Tróje jej prý zavraždila jeho vlastní manželka Klytaiméstra. Alespoň podle tvrzení Homéra.

Mykény byly kdysi velkolepým městem s ohromným opevněním. Hradby byly tak silné, že se lidé domnívali, že to nemohlo být dílo lidských rukou, ale obrů Kyklopů.

Ještě než vstoupíte za hradby samotného města, narazíte na kupecké domy, jakési centrum města pro obyčejné Mykéňany. Právě zde byly nalezeny tabulky s lineárním písmem B. Potvrdila se tak domněnka, že lidé v té době již byli velmi vzdělaní a psát uměli nejen královští písaři, ale také kupci.

Vychutnejte si asi nejslavnější vstup do všech měst a to Lví bránu v Mykénách, která je zasazena do kyklópských hradeb. Bránu zdobí na vrcholu trojúhelníkový reliéf se lvy. Uvnitř hradeb narazíte na hrobový okruh A, což bylo pohřebiště členů královské rodiny. Právě tady našel Schliemann slavnou zlatou pohřební masku bájného krále Agamemnona. Masku mu sice téměř jistě nepatřila, ale název již zůstal. Většina nalezených předmětů nedozírné ceny je uložena buď v místním muzeu nebo z větší části v Národním archeologickém muzeu v Athénách. Přijeďte a uvidíte.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *