Epidaurus, světově nejzachovalejší starověké řecké divadlo

Když se řekne slovo Epidaurus, vybavíme si především dokonale zachované starověké divadlo. Bylo postaveno již ve 4. století př. n.l. a vyznačuje se akustikou, která ještě dnes ohromuje všechny odborníky. Obrovský amfiteátr má ideální polohu. Je postaven v kopci s dokonalou matematickou přesností. O jeho výjimečnosti a celosvětovém významu svědčí i zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Po jeho objevení v 19. století byly potřeba jen minimální opravy. Původní jeviště z ušlapané zeminy zůstalo zachováno stejně jako jeho 54 řad sedadel, které pojmou 14 000 diváků. Přední řady pro VIP hosty byly vytesány z červeného kamene a ostatní sedadla z bílého vápence. Divadlo bylo postaveno s řemeslnou precizností a okem umělce, které zakomponovalo do jeviště přírodní pozadí v podobě táhlých kopců.

Ve starověku bylo využíváno k pořádání velkému festivalu, který se zde konal každé 4 roky. Soutěžilo se ve zpěvu a divadelních hrách. V současnosti se zde pořádá Festival starověkého dramatu. Kouzelným zážitkem jistě musí být sledování her od Sofokla a Euripida a to i tehdy, když divák nerozumí jazyku, ve kterém se představení hraje.

Epidaurus byl od svého založení v době bronzové spojován s léčivými účinky a později si vybudoval pověst místa, kde vzniklo lékařství. Byl svatostánkem řeckého boha medicíny Asklepia. Už ve starověku proto přitahoval nemocné z celého Řecka.

Léčba spočívala v psychické aktivitě, relaxaci, lázeňských službách i provozování intelektuálních koníčků. Při procházce posvátným Asklepiovým areálem narazíte na zbytky nemocnice, ubytovnu pro Asklepiovy kněží, tehdejší lékaře i místo pro ubytování návštěvníků lázní, jakési starověký hotel. Záznamy naznačují, že důležitou součástí léčby ve spánku bylo použití hadů, kteří nemocné léčili olizováním jejich ran.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *