Epidaurus, světově nejzachovalejší starověké řecké divadlo

Když se řekne slovo Epidaurus, vybavíme si především dokonale zachované starověké divadlo. Bylo postaveno již ve 4. století př. n.l. a vyznačuje se akustikou, která ještě dnes ohromuje všechny odborníky. Obrovský amfiteátr má ideální polohu. Je postaven v kopci s dokonalou matematickou přesností. O jeho výjimečnosti a celosvětovém významu svědčí i zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Po jeho objevení v 19. století byly potřeba jen minimální opravy. Původní jeviště z ušlapané zeminy zůstalo zachováno stejně jako jeho 54 řad sedadel, které pojmou 14 000 diváků. Přední řady pro VIP hosty byly vytesány z červeného kamene a ostatní sedadla z bílého vápence. Divadlo bylo postaveno s řemeslnou precizností a okem umělce, které zakomponovalo do jeviště přírodní pozadí v podobě táhlých kopců.

Ve starověku bylo využíváno k pořádání velkému festivalu, který se zde konal každé 4 roky. Soutěžilo se ve zpěvu a divadelních hrách. V současnosti se zde pořádá Festival starověkého dramatu. Kouzelným zážitkem jistě musí být sledování her od Sofokla a Euripida a to i tehdy, když divák nerozumí jazyku, ve kterém se představení hraje.

Epidaurus byl od svého založení v době bronzové spojován s léčivými účinky a později si vybudoval pověst místa, kde vzniklo lékařství. Byl svatostánkem řeckého boha medicíny Asklepia. Už ve starověku proto přitahoval nemocné z celého Řecka.

Léčba spočívala v psychické aktivitě, relaxaci, lázeňských službách i provozování intelektuálních koníčků. Při procházce posvátným Asklepiovým areálem narazíte na zbytky nemocnice, ubytovnu pro Asklepiovy kněží, tehdejší lékaře i místo pro ubytování návštěvníků lázní, jakési starověký hotel. Záznamy naznačují, že důležitou součástí léčby ve spánku bylo použití hadů, kteří nemocné léčili olizováním jejich ran.

Napiš komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *