Valletta, opevněné město barokních paláců

View at the Valletta fortifications: Lascaris Battery, Upper Barrakka Gardens and Saint Peter and Paul Bastion.

Hlavní město Malty, Valletta, byla postavena jako jedna obrovská pevnost. Měla ochránit rytíře řádu sv. Jana, ochránce Středomoří, před nájezdy Osmanů. Hradby města byly dokonce postaveny jako první a až potom se podle předem stanoveného plánu začalo uvnitř hradeb budovat město. Proto jsou zdejší ulice až na nepatrné výjimky rovnoběžné a kolmé. Vytvářejí typickou šachovnicovou síť, kterou dobře známe třeba z New Yorku. Městské ulice se směrem od hlavní tepny metropole Republic Street svažují k moři a proto procházka městem skýtá návštěvníkům i velmi působivé výhledy.

Valletta slibuje neuvěřitelnou koncentraci barokních paláců na malém prostoru. Museli se vtěsnat do hradeb opevněného města. Toto unikátní řešení zajistilo Vallettě zápis na seznam světového dědictví UNESCO.

Johanité, jinak rytíři řádu sv. Jana, se původně usadili na Kypru a potom na Rhodu.  Po šestiměsíčním obléháním Rhodu v roce 1522 museli johanité kapitulovat proti obrovské přesile armády Sulejmana Nádherného. Za jejich hrdinství při obraně jim byl umožněn bezpečný odchod z ostrova. Zabydleli se na ostrově Malta, který dostali darem od papeže jako vděk za zastavené Turků. Pod vedením Jeana de la Vallette poté vybudovali hlavní město, které nese dodnes jméno svého velmistra.

S válečnickým zevnějškem Valletty kontrastují kostely a přepychové paláce, které dosvědčují blahobyt, který tu panoval. Skutečným pokladem je barokní katedrála sv. Jana, která ohromuje zejména svou nákladnou a skvostnou vnitřní výzdobou. Byla hlavní katedrálou johanitů a na její stavbu byly využity mj. i dary, které musel přinést každý rytíř při přijetí do řádu. V katedrále je pochováno více než 400 johanitů. Jejich vyzdobené náhrobní desky z různobarevného mramoru pokrývají podlahu hlavní lodi i postranních kaplí.

Neméně významnou památkou je Velmistrovský palác. Ten býval tradičně sídlem velmistra johanitů, doživotního vládce Malty. Dnes tu sídlí úřad prezidenta i maltský parlament.

Při prohlídce města si nenechte ujít návštěvu místních zahrad Barrakka Gardens. Je z nich nádherný výhled na přístav Grand Harbour, jinak největší přírodní přístav v Evropě. Pro nás Čechy bude jistě zajímavá návštěva zahrad Hastings Garden, kde byl v roce 2013 odhalen pomník Václavu Havlovi.

Na závěr jedna dobrá zpráva. Díky kolmým ulicím je orientace ve Vallettě velmi snadná. Při návštěvě Malty můžete sami rozhodnout, zda označení „město barokních paláců“ je opravdu uměleckým skvostem uvnitř obranných hradeb. Šťastnou cestu.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *