Santiniho Zelená hora je prodchnuta symbolikou čísel, která svědčí o promyšlenosti celé stavby

Za krásnými památkami často míříme za hranice, ale pravdou je, že i na našem území najdeme hned několik míst, která patří na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Právě kvůli nim sem míří turisté z celého světa a obdivují jejich krásu a bohatou historii. Jednou z nich je i kostel na Zelené hoře nedaleko Žďáru nad Sázavou. Dnes se na tuto památku ale podíváme možná trochu méně tradičním pohledem. Nebudeme tolik hovořit o jejích architektonických krásách, ani připomínat jejího autora. Spíše se zaměříme na symboliku, kterou je tato stavba protkána.

Pocta Janu Nepomuckému

Svatostánek na Zelené hoře byl vybudován na popud opata Václava Vejmluvy v letech 1719–1722 geniálním architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Kostel ve stylu barokní gotiky má ambit s půdorysným průměrem 102–112 metrů. Do jeho lodi lze vstoupit pěti oválnými předsíněmi, ochoz s oratořemi v prvním patře je přístupný po trojici schodišť, ve druhém patře se nacházejí varhany. A až do druhého poschodí také sahá hlavní oltář. Na první pohled možná nepůsobí nijak majestátně, ale jeho zajímavý půdorys a vnitřní vybavení jistě stojí za pozornost.

Jak opat Vejmluva, tak i stavitel Santini se soukromě věnovali ezoterickým vědám i kabale, a v tomto případě tedy můžeme s naprostou jistotou tvrdit, že se v celém komplexu objevuje v souladu s barokní mystikou symbolika vybraných čísel. Ty mají souviset nejen s Janem Nepomuckým, kterému je kostel zasvěcen, ale i se Svatou Trojicí nebo Pannou Marií a jejím posvátným vztahem k dítěti Ježíši. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů i dynamičnost stavební hmoty svědčí o výjimečnosti této architektury.

Magická pětka

Číslem pět je Zelená hora protkána asi nejvíc. Ústřední kostel ve tvaru pěticípé hvězdy se tyčí do výšky 50 metrů, pětiúhlé jsou také zpovědní kaple s výmalbou a oltáři. A za náhodu to rozhodně nelze považovat, protože tímto to nekončí. Hlavní oltář obklopuje také pět andělů. Tři z nich drží zeměkouli, na níž září pět osmicípých cisterciáckých hvězd na znamení pěti kontinentů, kde se šíří křesťanství. Na glóbu stojí světec Jan Nepomucký s krucifixem a nad jeho hlavou se vznášejí andělé. Ale proč právě číslo pět? Vždyť biblická tradice považuje za významné spíše číslo sedm nebo dvanáct. Když však zapátráme více, zjistíme zajímavé souvislosti. Pět hvězd se prý objevilo na hladině Vltavy v místech, kde bylo do řeky svrženo tělo Jana Nepomuckého. Pět písmen má také latinské slovo „tacui“, jež v překladu znamená „mlčel jsem“ a vyjadřuje mučednickou smrt světce, který byl údajně zabit právě proto, že nechtěl vyzradit zpovědní tajemství. Pět bylo i Kristových ran – na čtyřech místech pronikly do jeho těla hřeby, pátou ránu na boku způsobilo kopí.

Pět a pět je deset

Dalším číslem, které se na Zelené hoře často objevuje, je číslo deset. Ústřední prostor uzavírá kopule nesená deseti pilíři, ve druhém patře pak obepíná patu klenby desetidílná galerie a deset je i kaplí po obvodu kostela. Také tamní nejcennější relikvie je symbolicky chráněna číslem deset. Ve vrcholu kopule, v samém centru stavby, se dle tradice nachází mučedníkův hlavní atribut – jazyk, resp. kost, ke které jazyk přirůstá. Je umístěna uprostřed tří deseticípých hvězd. Nejmenší hvězda je drobná a tmavá a má symbolizovat trnovou korunu Krista. Druhá je bělostná a utváří ji žebroví klenby a třetí má podobu šlehajících plamenů. V kopuli se ještě jakoby vznáší pět hvězd z koruny světce. Dřevěný polychromovaný jazyk na železném táhlu přidal Santini do klenby dodatečně, když opat Vejmluva získal pro kostel vzácnou relikvii – lingulu mučedníka (onu výše zmíněnou kost).

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *