Bible hovoří i skrze čísla. Jaká je jejich symbolika?

Ať už přikládáte číslům nějaký specifický význam, nebo ne, pravdou je, že řada filozofických směrů nebo náboženství se symbolikou čísel pracuje. Možná vás napadne, že se jedná spíše o nějaké východní směry nebo kartářské ezovědy, ale ve skutečnosti hrají čísla velkou roli třeba i v Písmu svatém, posvátné knize křesťanů.

Významu jednotlivých čísel v bibli se věnovala řada křesťanských učenců, k nimž patřil i sv. Augustin. Ten ve svém díle O Boží obci napsal, že „čísla v Písmech jsou posvátná a plná tajemství“. Následně se věnoval detailnímu rozboru významu jednotlivých čísel pro člověka, a především pro jeho vztah k Bohu. A podobně významně chápal čísla v bibli také teolog Boëthius. V díle Institutio arithmetica tvrdil, že věda o číslech představuje nejdůležitější disciplínu, kterou by měl žák ovládnout v rámci kvadrivia – tedy vyššího stupně sedmera svobodných umění, jež se vyučovala na středověkých univerzitách. Bez dobré znalosti čísel a jejich symbolik tedy podle těchto učenců nebylo možné ani správně pochopit Boží slovo. Ze zmíněného přístupu církevních Otců k číslům pak v otázce numerologické symboliky vycházela celá řada středověkých teologů i filozofů, mezi nimiž nechyběla jména jako Albert Veliký, Tomáš Akvinský či Hugo ze Svatého Viktora.

Fascinovaní čísly

A pochopit, proč byli čísly tito filozofové tolik fascinováni skutečně není těžké. Když se totiž začteme do bible, zjistíme, že je různými číselnými údaji doslova prodchnuta. A častokrát na první pohled zcela zbytečně. Čísla hrají důležitou roli jak ve Starém, tak i Novém zákoně, a nezřídka jsou důležitými symboly pro komunikaci se čtenářem a jako nástroj prohloubení porozumění psanému textu.

Řada středověkých myslitelů se navíc věnovala kabale, nebo s ní alespoň přišla do styku. Podle této tajné židovské nauky lze celý svět i lidskou existenci uspořádat a vysvětlit pomocí čísel, jež tvoří základ všeho. Středověk byl zkrátka číselnou symbolikou doslova posedlý a tato vášeň se promítala do celé řady oblastí. Dnes můžeme stopy této posedlosti najít nejen v literatuře, ale také třeba v architektuře. Řada katedrál, knihoven nebo jiných architektonicky významných budov má hlubokou číselnou symboliku doslova vepsanou v základech. Počet oblouků, sloupů nebo kleneb rozhodně není náhodný.

Symbolika čísel

Jaká jsou tedy biblická vysvětlení jednotlivých čísel a jak je chápat nejen v bibli, ale také v odrazech tehdejší kultury, která byla křesťanstvím naprosto zásadně určována?

Číslo 1 je symbolem jednoty, počátku a Stvořitele. Značí mentální i fyzickou aktivitu. Je to číslo jednotnosti a výlučnosti Boha a jeho moudrosti.

Číslo 2 reprezentuje protiklad i alternativy. Odkazuje na Starý a Nový zákon i na dvojí přirozenost Krista – božskou a lidskou. Vyjadřuje také dvojí způsob života, který může být zaměřený ven, nebo dovnitř. Může být i číslem rozporu, neshody nebo sváru.

Číslo 3 symbolizuje mužský princip. V křesťanství jde také o posvátné číslo, které vyjadřuje a vysvětluje trojjedinost Otce, Syna a Ducha svatého, který je zároveň jediným Bohem. Proto také katedrály mívají tři portály, tři kruhové růžice (severní, západní a jižní) a často i tři chrámové lodě.

Číslo 4 zase reprezentuje ženský princip, ale také čtyři světové strany, roční období nebo živly. V Novém zákoně najdeme také čtyři evangelia, která poskytují ucelený pohled na život Ježíše Krista.

Číslo 5 odpovídá pěti lidským smyslům. Představuje rovněž – po čtyřech živlech – pátou esenci, nositelku životní síly. Pět cípů má i pentagram, prastaré magické a ochranné znamení.

Číslo 6 uzavírá stvoření, protože během šesti pracovních dní Bůh stvořil Zemi se vším, co na ní je. Šesticípá hvězda se stala i jedním ze symbolů Panny Marie. Šestka odkazuje na sjednocení nebe a země a jde rovněž o tzv. dokonalé číslo – součet jeho dělitelů (1, 2, 3) se opět rovná šesti.

Číslo 7 představuje den sedmý, den odpočinku. Jde také o posvátné číslo v židovském zákoně, jak to dokládá i jejich sedmiramenný svícen – menora. Sedmička odkazuje na sedm křesťanských svátostí (např. křest, zpověď apod.), sedm smrtelných hříchů i sedm ctností. Skládá se z posvátných čísel 3 a 4, symbolizuje celek a úplnost.

Číslo 8 připomíná znovuzrození a nový počátek. Je to tedy také symbol vzkříšení, a proto jsou křtitelnice v kostelech většinou osmiboké. Ležatá osmička symbolizuje nekonečno.

Číslo 9 vyjadřuje hodinu, kdy Kristus naposledy vydechl naposledy a zemřel na kříži. Podle bible to byla devátá hodina (jelikož židé počítali čas od východu slunce, šlo ve skutečnosti o tři hodiny odpoledne). Magické číslo, které reprezentují tři propojené trojúhelníky, znamení dokonalosti života, dovršení a naplnění.

Číslo 10 řadu uzavírá, a jde tak o číslo úplnosti, dokonalosti. Odkazuje na Desatero přikázání, deset egyptských ran. Kabala též rozeznává deset duchovních vesmírů, zvaných sefiry, desítka platí za mocné „všečíslo“.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 komentářů