Jak vznikla jména slavných měst? Podle andělů, mořské panny i na základě omylu

Slavná města obvykle mají nějaký příběh, který odhaluje počátky jejich založení nebo to, jak dostala své jméno. Jsou ale tyto příběhy pravdivé, nebo se spíše jedná o výtvory lidové slovesnosti? Někdy je příběh skutečně jednoduchý, jindy zamotanější. Jaké příběhy se vážou k pojmenování známých světových metropolí? 

ŘÍM

Město všech měst, které by měl rozhodně navštívit každý, kdo chce nahlédnout do počátků evropské kultury. Založení Říma se datuje velmi přesně. Jde o 21. dubna roku 753 před Kristem, kdy jej založila dvojčata Romulus a Rémus. Ti se ale nemohli shodnout na tom, po kom by nová metropole měla nést jméno. Mezi bratry proto došlo k potyčce, při které byl Rémus Romulem zabit. A nové jméno města bylo jasné – Roma – podle zakladatele Romula.

Zda však legendární bratři skutečně existovali je skutečně otázkou. Jedna z teorií věří spíše tomu, že původ jména Říma je třeba hledat u jeho dávných obyvatel Etrusků. Jeden z etruských kmenů se totiž jmenoval Ruma a místní řekla Tibera se nazýval Rumon. Jiná domněnka zase zastává názor, že Roma může vycházet z latinského slovesa „ruo“, což znamená proudit či běžet. Anebo snad z řeckého „rome“, které se překládá jako moc, síla či bojují armáda? Možností je skutečně celá řada a dnes už se asi nedozvíme, jak to bylo doopravdy. Každý si tedy může vybrat příběh, který se jemu líbí.

LONDÝN

Britská metropole se začala postupně tvořit z rozhodnutí vůdce jménem Brutus, který kdysi v době bronzové na jihovýchodě dnešních britských ostrovů založil nové město. Pojmenoval jej Troia Nova, protože mělo být odrazem slávy staré a obdivované Tróji. Její název se ale později proměnil v Trinovantum, ovšem jen dočasně. Po Trojanech ovládl město jistý král Lud a jméno města se změnilo na CaerLudein, což už je k dnešnímu Londýnu daleko blíže.

Tento příběh vyprávěl anglický kněz a historik Geoffrey Monmouth, ale archeologické výzkumy naznačují, že se jedná spíše o báchorku. Vědci se kloní spíš k jiné verzi – v roce 43 našeho letopočtu sem do této oblasti přišli Římané, kteří zde založili město Londoniun. Jeho název vznikl odvozením od keltského slova „lond“ (divoký), neboť zde žili divocí a necivilizovaní Keltové.

PAŘÍŽ 

Psal se rok 52 našeho letopočtu, když se Římané usadili na malebném ostrůvku na řece, které dnes říkáme Seina. Rozhodně zde ale nebyli prvními obyvateli – nejspíše již polovině 3. století př. n. l. sem přišel galský kmen Parisiů. Jejich název byl možná odvozen od galského „parios“, což doslova znamená kotel. Jiné zdroje ale tvrdí, že je to spíše zkomolenina slova „pariosio, tedy řemeslník či pracující muž. Ať už je pravda kdekoliv, stále platí, že právě odsud bylo odvozeno jméno města zamilovaných. V průběhu dějin však Paříž získávala řadu jiných jmen. Kde se vzala například přezdívka Paname, která se v posledních letech opět vrací do módy? Na počátku 20. století si prý Pařížané oblíbili klobouky zvané panama, které nosili pracanti kopající Panamský průplav.

MOSKVA 

Ruské hlavní město se dělí o stejné jméno s řekou, která jím protéká. Bylo ale první pojmenované město nebo řeka? V tomto případě zdá se vítězí vodní tok. Už v raném středověku byla důležitou dopravní cestou a někdy v 1. polovině 12. století kolem ní pomalu začala vyrůstat stejnojmenná osada. A podle čeho se řeka jmenuje zrovna Moskva? V některém z předchůdců ugrofinských jazyků mohlo slovo „mosk“ znamenat právě řeku, obecně vlhko, nebo zkrátka cokoliv spojené s vláhou.

VARŠAVA

Pověst praví, že rybář Wars se zamiloval do mořské panny jménem Sawa, která žila v řece. Když jejich jména spojíme dohromady, vznikne název hlavního města našich severních sousedů. Skutečný historický výklad ale romantické pověsti nepřeje. Warszawa byla nejprve malou rybářskou osadou na březích řeky Visly a její jméno znamenalo něco jako „patřící Warszovi“. Právě šlechtic Warsz se totiž okolo 12. až 13. století zasloužil o to, že z malé špinavé rybářské vísky vyrostlo krásné velkoměsto. 

RIO DE JANEIRO 

Psal se právě první den roku 1502, když portugalští mořeplavci dopluli k zálivu Guanabara v Brazílii. Nejprve si mysleli, že se jedná o ústí velké řeky, kterou na počest data objevení pojmenovali Rio de Janeiro (Lednová řeka).

První osadu zde však byla založena Francouzi, a to si Portugalci rozhodně nechtěli nechat líbit. Aby mohli zaútočit na francouzskou pevnost Forte Coligny, postavili si zde stabilní základnu São Sebastião do Rio de Janeiro,která se postupně rozrostla ve velkoměsto, které rychle bohatlo i díky cukrové třtině, obchodu s otroky či nálezů zlata a diamantů. A i když záliv Guanabara už si s ústím řeky nikdo neplete, bohaté přístavní město si nese stejný název doteď.

HONGKONG 

Jmenuje se tak nejen město, ale také celý region na jižním pobřeží Číny. význam slova je poměrně jasný. V jednom z čínských dialektů, totiž Hongkong znamená „voňavý přístav“. Tato oblast začala nejvíce vzkvétat v 16. století, kdy se odsud vyváželo vonné dřevo aquilaria neboli agarwood. Z něj se získával cenný oudový olej, který se využíval zejména k výrobě parfémů.

LOS ANGELES 

Je to bblast byla typická především úrodnou půdou, ale také bažinami, mokřady nebo lesy. K tomu zde byla řeka plná ryb, která navíc zajišťovala dostatek vláhy. Právě zde se usadil domorodý kmen Tongva. A není divu, že se jim v tomto malebném kraji velmi dařilo. Toho si později všimli i španělští kolonisté, kteří budoucí město považovali doslova za ráj na zemi. Roku 1781 tak oficiálně vznikl El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río Porciúncula (Městečko Naší Paní, královny andělů od řeky Porciuncule). Po čase byl název z pochopitelných důvodů zkrácen, andělé ale zůstali a stále se po nich jmenuje i bohatá řeka, která dnešním městem protéká.

WELLINGTON 

Podle staré pověsti Māui chytil obrovskou rybu. Když ji ale vytáhnul na břeh, proměnila se v zemi – dnešní Severní ostrov Nového Zélandu. Tak nějak vypráví maorská legenda o vzniku okolí novozélandského hlavního města, nazývaného maorsky Te Upoko o te Ika a Māui (Hlava Mauio ryby). Jenže pro Evropany byla maorská jména zbytečně složitá a nesrozumitelná, a proto si vytvořili vlastní. Když chtěli Angličané v roce 1840 ze slibně se rozvíjející osady vybudovat vlivný přístav, dali jí jméno podle vévody z Wellingtonu, po slavném válečníkovi, který v roce 1815 porazil Napoleona ve slavné bitvě u Waterloo.

ZDROJ: Časopis EPOCHA, vydavatelství Rf-hobby

ZDROJ obrázků: Pexels

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *