Experiment, který se proslavil i přesto, že se možná nikdy neuskutečnil

Filadelfský experiment na lodi USS Eldridge stále zůstává jedním z nejpopulárnějších experimentů americké vlády. Jediným problémem je, že se vlastně možná nikdy neuskutečnil.

Posádka USS Eldridge jistě po právu byla z nového plavidla velmi nadšená. Velká bojová loď byla vybavena nejmodernějšími technologiemi, včetně jedné, která vzbuzovala velké nadšení. Jednalo se o zařízení, které mělo být schopné učinit loď “neviditelnou”.

Zařízení bylo úspěšně zapojeno a všichni zúčastnění s napětím očekávali jeho první test. Tam, za jasného letního dne, byl systém zapnut. A stalo se něco neuvěřitelného. Modrozelený opar zahalil celé plavidlo a během několika vteřin zmizelo před očima všech zúčastněných. Loď, která zmizela, se podle očitých svědků na několik sekund zhmotnila ve Virginii, aby se o pár hodin později znovu objevila zpět ve Filadelfii. Posádka na palubě přinesla další šokující svědectví. Řada z nich tvrdila, že cítili velkou nevolnost, jiní prý propadávali zdmi nebo podlahami lodi, dalším se prý na chvíli ztratili určité části těla.

Jediný problém ohledně tohoto příběhu? Podle oficiálního vyjádření vlády se nikdy nestal.

ZDROJ: WikimediaCommons

Loď, která se vypařila do vzduchu

Příběh Filadelfského experimentu takto žije již celá desetiletí. A to i přesto, že většina faktů jsou vlastně jen domněnky. Zatímco různých svědectví a konspiračních teorií se objevily stovky a tisíce, faktů je jen pomálu.

Jedním z nich je například to, že vědec Morris K. Jessup, který se specializoval na UFO a podobné neznámé objekty, obdržel dopis od Carlose Allendeho, ve kterém tento muž tvrdil, že byl svědkem tajného experimentu ve Filadelfii. Allende tvrdil, že posádka lodi USS Eldridge byla teleportována do jiného času a dimenze a setkala se tam s mimozemšťany. Jessup se nejprve snažil zjistit více, ale nepodařilo se mu najít žádné konkrétnější důkazy.

Dalším faktem je i to, že Jessup napsal knihu The Case for the UFO, která popisovala jak UFA létají. Po několika letech obdržel zprávu od Kanceláře pro mořský výzkum, že jim byla zaslána kopie jeho knihy a to s komentáři v několika různých rukopisech, z nichž jeden z nich by mohl pocházet od mimozemšťanů. Poznámky se vztahovaly k Jessupově práci a také k události, kterou nazývaly Filadelfským experimentem. Jessup věřil, že se jedná o práci Allendeho, ale poznámky byly psány takovým stylem, že se zdálo, že je musel psát někdo, kdo angličtinu neovládá příliš dobře.

Všechny další “fakta” o experimentu byla smetena ze stolu jako spekulace a konspirační teorie. Oficiální vyjádření vlády bylo takové, že nic jako Filadelfský experiment se nikdy neudálo. A skutečně se nikdy nenalezly ani žádné dokumenty nebo podklady, že by k nějakému testu ve filadelfském přístavu došlo.

Mnoho teorií, ale jaká je pravda?

Během let se vytvořilo mnoho různých verzí o tom, co se vlastně stalo a o co konkrétně šlo. Někteří tvrdí, že se jednalo o vládní spolupráci s mimozemšťany, jiní zase předpokládají, že se jednalo o nevysvětlitelný paranormální jev. Už jen samotný fakt, že se nenašel nikdo jiný než Allende, kdo by o tomto takto otevřeně mluvil, vzbuzovalo podezření. Nicméně poté se našel další svědek. Muž jménem Al Bielek vystoupil v roce 1988, celé čtyři roky poté, co se příběhu chopil Hollywood a přetvořil jej ve film. Bielek tvrdil, že byl tenkrát na lodi USS Eldridge, když se vypařila do vzduchu. Podle něj mu pak byla vymazána paměť, aby nemohl mluvit. Až poté, co viděl film o experimentu, vzpomněl si, co se vlastně tenkrát stalo. I když už byli dva muži, kteří tvrdili, že Filadelfský experiment je skutečný, většina lidí jej stále považovala za smyšlený příběh.

Al Bielek

V dnešní době většina lidí věří teorii, kterou vymyslel Edward Dudgeon, technik, který pracoval jako elektrikář v přístavu ve Filadelfii. Podle něj byly na USS Eldridge skutečně umístěné speciální generátory, ale jejich cílem nebylo učinit loď skutečně fyzicky neviditelnou, ale spíše nezachytitelnou pro radary nepřátelského námořnictva. Experiment měl být založen na principu jednotné teorie pole, jejímž cílem je jednotně popsat povahu sil, které zahrnují elektromagnetické záření a gravitaci. I přes toto velmi věrohodné vysvětlení, mnoho lidí stále věří, že se ve Filadelfii stalo něco jiného. Matoucí je totiž zejména absence jakýchkoliv dokumentů a také popírání od oficiálních úřadů.

Jak to bylo doopravdy se už asi nikdy nedozvíme s jistotou. To, že se jednalo o práci mimozemšťanů, je ale přeci jen teorie trochu přitažená za vlasy.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 komentářů