666, číslo zla. Proč nás děsí a co znamená?

Když se řekne číslo 666, většina lidí velmi dobře ví, co znamená. Jeho význam zpopularizovala literatura i filmy a dnes tedy již drtivá většina z nás tuší, že se jedná o tzv. ďáblovo číslo. Přitom jde na první pohled o zcela obyčejný shluk tří číslic a šestka rozhodně nepůsobí o nic víc ďábelsky než jiné číslice. Kde se tedy vzalo to, že si právě toto číslo spojujeme se zlem? Kořeny musíme hledat v bibli, kde se v knize Zjevení prorokuje příchod dravé šelmy, která ovládne svět.

„Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest,“ hlásají poslední řádky 13. kapitoly novozákonní knihy Zjevení Janovo, které je ale dobře známé také jako Apokalypsa. Tato biblická šelma je podle tradice Antikristem, tedy nepřítelem Ježíše Krista, Boha a jeho následovníků. Je jím tedy samotný ďábel, největší hříšník a svůdce, před kterým bible nejen na těchto řádcích důsledně varuje.

I když je tedy číslo 666 chápáno jako ďábelské již od pradávna, přeci se jeho role v průběhu dějin měnila. Německý teolog Martin Luther ho například vztahoval na papeže, kterého ve své protipapežské polemice za Antikrista označoval. Jiní za ďábla či Antikrista považovali Adolfa Hitlera – a symboliku dokládali poměrně snadným výpočtem.

Pokud totiž všem písmenům abecedy přiřadíme konkrétní číselnou hodnotu (a = 100, b = 101, c = 102 atd.), právě součet Hitlerova příjmení dá dohromady číslo 666. Náhoda? Možná ne. Na druhou stranu tento výpočet funguje pouze tehdy, pokud začneme s číslem 100. Ale pro to není žádný důvod nebo podklad. S jinými číslicemi bychom samozřejmě dospěli k odlišnému výsledku, které s ďáblem nijak nesouvisí.

Ďábelský císař

Většina odborníků dnes věří, že by číslo mohlo odkazovat na velmi nechvalně proslulého císaře Nerona. Důvod je prostý – v antické řečtině, kterou byl Nový zákon sepsán, odpovídá každému písmenu nějaké číslo. Jestliže pak sečteme číselnou hodnotu hlásek v hebrejském zápisu Neronova jména, vyjde nám právě číslo 666. Na důvěryhodnosti této teorii přidává fakt, že dávní křesťané mohli Nerona skutečně považovat za satana a dokonalé ztělesnění zla – právě on totiž křesťany krutě pronásledoval a vraždil brutálním způsobem.

Panika okolo čísla

Během dějin způsobovalo toto číslo často velmi negativní reakce. Někdy byl dokonce strach tak neúnosný, že dokonce přerostl ve fóbii, která se dočkala velmi těžko zapamatovatelného názvu. Říká se jí hexakosioihexekontahexafobie. Jedinec trpící touto fóbií například odmítne registrační značku s číslem 666, v žádném případě by se nenastěhoval do domu, které má toto číslo popisné, a věří, že pokud se někdo narodil šestého června, může se jednat o vtělení ďáblovo. Číslu 666 mimo jiní odpovídá i součet všech čísel hazardní hry ruleta, která je proto označována za ďáblův vynález.

Strach a respekt panuje dodnes

Severoamerickými státy Utah, Colorado a Nové Mexiko se zase v délce o více než 300 kilometrech táhne dálnice, která dříve nesla označení U. S. Route 666. V roce 2003 však musela být přejmenována – vzbuzovala přílišné obavy a dnes se tedy jmenuje U. S. Route 491. Staré označení jí nicméně vysloužilo přezdívku „ďáblova dálnice“ – a dokonce se ukázalo, že na několika jejích úsecích docházelo k abnormálnímu množství nehod, které působily poněkud podezřele. Řada lidí tedy věřila, že v nich skutečně měly prsty pekelné mocnosti. Přikládat ale všechno peklu by nebylo spravedlivé – spíše se ukázalo, že na vině je neukázněnost řidičů. jízda pod vlivem nebo překračování rychlosti.

ZDROJ: https://www.verywellmind.com/hexakosioihexekontahexaphobia-2671858

ZDROJ obrázků: Pexels

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *