Zamość, renesanční perla Polska

Na východě Polska, blízko polsko-běloruské hranice, na křižovatce starých obchodních cest, leží překrásné město Zamość, česky Zámostí, zvané někdy „Padova severu“, „Město arkád“ nebo „Perla polské renezance“.

Město nechal postavit „na zelené louce“ v 16. století místní zámožný kníže Jan Zámojský podle návrhu italského stavitele . Bylo koncipováno jako ideální město – má symetrický půdorys. Centrální Velké náměstí protínají dvě na sebe kolmé ulice, z nichž jedna vede k bývalému paláci Zamojských a druhá spojuje Velké náměstí s menšími trhy-Solným a Vodním. Díky tomu, že Zamość reprezentuje zcela zachovalé typické renezanční město, bylo Velké náměstí a přilehlé staré město zařazeno v roce 1992 na seznam památek UNESCO.

Měšťanské domy na náměstí jsou vroubeny loubím a městská radnice s věží je dominantou Velkého náměstí. Symetrie a jednota slohu činí ze Zamość jedno z nejkrásnějších měst severu a pravou perlou Polska.

V průběhu druhé světové války však Zamość čelil tragickému osudu.  Město bylo vybráno jako zkušební terén pro nacistické plány osídlení východní Evropy.Tato část Říše se měla stát vzorovou ukázkou pokrokové německé civilizace s překrásnými vesnicemi a typickým německým pořádkem, jak si poznamenal do svého deníku jeden z místních německých velitelů.

Místní židovská komunita byla částečně zmasakrována a částečně odvezena do koncentračních táborů. Dalších, více jak 100 000 obyvatel bylo vyhnáno ze svých domovů a do oblasti bylo přemístěno několik tisícovek německých rodin. Jedinou památkou na dříve bohatou židovskou část obce, kdy Židé tvořili téměř polovinu obyvatel města, je zrekonstruovaná synagoga, symbol židovské kultury, která jen tak tak přežila holokaust.  Po roce 2005 byla vrácena v rámci širších restitucí židovské obci, ale Židé se sem již nikdy nevrátili…

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *