Lübeck, jedinečná historie i sladká přítomnost, I. část

Tento německý říční přístav u Baltského moře má slavnou minulost. Ve středověku byl hlavním městem Hanzy, volného spojení nezávislých obchodních měst Severní Evropy, kterou je možné považovat za předchůdce dnešní Evropské unie. V době své největší slávy sdružovala na 200 měst a byla největší obchodní velmocí světa. Právem byl Lübeck ve středověku označován jako „Královna hanzy“.

Kanály protkané Staré město s domy z červených cihel je plné historických památek. Právě z Lübecku, respektive z nedalekého přístavního městečka Travemünde, které po staletí patřilo Lübecku, směřovalo vzácné zboží z celého tehdy známého světa dále do Evropy. Bohatství města se muselo projevit v kráse města. Staré město, které vznikalo na malém ostrově uprostřed kanálů řeky Trávy je architektonicky i umělecky natolik jedinečné, že se stalo prvním městem na sever od Alp, jehož kompletně celé centrum bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Dnes by nikdo ani nepoznal, že asi pětina historického města byla zničena bombardováním za 2. světové války. Vše bylo dokonale a krásně obnoveno. Na válku tu ale najdeme jednu památku. Zvony gotického kostela Panny Marie, které se zřítily při náletu, leží rozbité na kusy tak, jak dopadly na zem. Samotný kostel při náletu zcela vyhořel. Z věže vysoké 108 metrů s vyhlídkovou galerií, je úžasné výhled na město. I ti méně zdatní se nemusejí bát. Na galerii se pohodlně dostanete výtahem. Farní kostel Panny Marie z 13. století platí za vzor severoněmecké cihlové gotiky. Chrám je třetí největší v Německu a jeho dvě 125 metrů vysoké cihlové věže patří k dominantám města. Nejznámějším symbolem města je Holštýnská brána, poslední významný kus původního středověkého opevnění.

Místní kuriozitou je starobinec ze 13. století. Tehdejší důchodci museli odevzdat veškerý svůj majetek. Na oplátku vyfasovali šaty a komůrku o velikosti čtyř metrů čtverečních. Aby jim život lépe utíkal, fasovali kromě jídla každý den tři a půl litru piva na osobu. To bylo hlavně z hygienických důvodů. Zdejší voda byla značně závadná, a tak se od rána do večera pilo ve městě hlavně pivo. Ve městě tenkrát fungovalo na sto pivovarů.

Každý rok na začátku adventu se do bývalého starobince nastěhují umělci, kteří nabízejí své zboží. A nejenom místní tvrdí, že je to ten nejkrásnější vánoční trh v celém Německu.

Při svých toulkách Starým městem určitě nevynechejte procházku spletitými uličkami ve vnitroblocích, které vznikly ve středověku pro nejchudší obyvatele města a kde se dodnes bydlí.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *