Kde upálili Mistra Jana Husa

Bodamské jezero, které Němci hrdě nazývají „Švábské moře“, považují někteří cestovatelů za skrytou perlu Evropy. Mají asi pravdu. Malebný kraj, ležící na území tří států, Německa, Rakouska a Švýcarska, nabízí neuvěřitelnou přírodní a kulturní rozmanitost. Dnes se však zaměříme na českou stopu, kterou zde nesmazatelně zanechal náboženský reformátor světového měřítka, Mistr Jan Hus.  

Právě Kostnice, nejkrásnější a nejživější město na břehu Bodamského jezera, je úzce spjatá s historií naší země. Její zachovalé historické jádro uniklo bombardování za 2. světové války jen díky blízkosti politicky neutrálního Švýcarska. V Kostnici byl před více jak šesti sty lety Mistr Jan Hus za své učení odsouzen ke smrti upálením.

Z památek, které v Kostnici tyto děje připomínají, je na prvním místě tak zvaný Husův kámen, balvan umístěný v r. 1862 na místě, kde byl Hus a později Jeroným Pražský, upálen. Kámen se nachází v malém parku uvnitř města, ale v 15. stol. to bylo místo za hradbami. Další významnou památkou na Jana Husa je Husův dům v Hussenstrasse v č. 64, kde Hus po svém příchodu do Kostnice až do svého zatčení bydlel. Na tomto domě je od roku 1878 umístěna pamětní deska. V přízemí Husova domu je malé informační centrum. V prvním patře je v dochovaných čtyřech místnostech vlastní památník s exponáty připomínající Husův pobyt, jeho dílo i jeho následovníky. Dojemný je pokoj, ve kterém Mistr Jan Hus tehdy bydlel. Sympatické jistě je, že většina popisek je v češtině. Další dochovanou památkou na Jana Husa je mariánský kostel minstr  P. Marie, ve kterém byl Jan Hus odsouzen. Poblíž vstupních dveří je vyznačené místo, na kterém podle tradice Jan Hus při procesu stál. U malého přístavu se nachází bývalý kupecký dům, který v době koncilu sloužil pro zasedání konkláve kardinálů a proto se z tradice nazývá koncil. Zde však Mistr Jan Hus nikdy nebyl.

Na malém ostrově, spojeném s městem silnicí leží hotel Steigenberger Inselhotel. Byl postaven již ve 13. století jako mužský klášter. Právě zde věznili před popravou Mistra Jana Husa. V době, kdy byla budova soukromou rezidencí, se zde narodil také hrabě Ferdinand von Zeppelin, slavný konstruktér horkovzdušných balónů. K hotelu patří restaurace na terasách, kde jsou denně v nabídce čerstvé ryby ulovené přímo z jezera. Přesto, že dominikánský klášter, vězení Jana Husa, se nezachoval, má toto místo pro každého Čecha velké „genius loci“ a ubytovat se ve zdejším hotelu s výhledem na jezero může být jistě nezapomenutelným zážitkem.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *