Štítek: Kostnice

Kde upálili Mistra Jana Husa

Bodamské jezero, které Němci hrdě nazývají „Švábské moře“, považují někteří cestovatelů za skrytou perlu Evropy. Mají asi pravdu. Malebný kraj, ležící na území tří států, Německa, Rakouska a Švýcarska, nabízí neuvěřitelnou přírodní a kulturní rozmanitost. Dnes se však zaměříme na českou stopu, kterou zde nesmazatelně zanechal náboženský reformátor světového měřítka...