Kdo byl “muž se železnou maskou”? Tajemná postava už má své jméno

I pokud jste nečetli knihy Alexandra Dumase, ani neviděli slavný velkofilm, jistě vám není neznámý příběh muže se železnou maskou. Tato postava inspirovala Dumase k napsání velice úspěšného románu, který si získal oblibu po celém světě. Možná jste ale nevěděli, že za touto mytickou postavou se skrývá skutečná osoba, která kdysi žila a musela si projít touto těžkou zkouškou.

Kdo je tajemný vězeň?

O vězni s maskou na obličeji se zmiňuje už Voltaire, který tvrdil, že se jednalo jednoduše o nepohodlného člověka, který nevyhovoval tehdejší královské rodině, a proto byl takto dramaticky umlčen. Co se ale ví s jistotou, je fakt, že muže poslal do vězení sám ministr války markýz z Louvois (1641–1691). Musela to být tedy důležitá osoba, která se neprovinila jen tak něčím nepodstatným.

Jaké jméno tato tajemná postava ale nesla? Historické podklady napovídají, že o věznění tohoto muže byl informován i panovník Ludvík XIV. (1638–1715), známý také jako král Slunce. Není však jasné, zda do vězení tento nebožák putoval přímo na příkaz krále, nebo pouze s jeho souhlasem a vědomím. Mohlo snad jít o vysoce postaveného muže, který věděl na královskou rodinu nějaké nepěkné tajemství? Proč bylo tak podstatné, aby nebyla identita tohoto vězně odhalena?

Nechtěné dvojče panovníka?

S osobou muže se železnou maskou je nejčastěji spojován právě panovník Ludvík XIV. Podle známého filmu se má jednat o královo nechtěné dvojče, které muselo být tímto způsobem zlikvidováno, aby Ludvíkův nárok na trůn nikdo neohrozil. Tato teorie je však poněkud přitažená za vlasy. Jen stěží by se podařilo ututlat narození dvou dětí, když u porodu krále byli vždy přítomní vážení dvořané. Nebo snad ne? Některé teorie tvrdí, že narození Ludvíka XIV. provázely přeci jen pochybné okolnosti. Přihlížející byli prý ihned odesláni do kaple, aby se za nově narozené dítě modlili, a i děkovná mše za potomka byla sloužena s neobvyklým zpožděním. Mohl se tak Ludvík XIII. snažit zamaskovat narození druhého syna?

Existují však i jiné teorie. Podle jedné má jít například o nemanželské dítě královny Anny Rakouské a všemocného ministra Mazarina. Proč by ale takový levoboček nebyl raději zcela zlikvidován, případně zbaven jakýchkoliv práv a odvezen někam do kláštera či na venkov? Takové tajnosti okolo obyčejného levobočka jsou možná až přehnané.

Identita odhalena

Cesta historií nás ale přivádí ke jménu Eustache Dauger. S největší pravděpodobností byl mužem skrytým v masce právě on. Údajně měl disponovat informacemi o zpronevěře státních peněz v době vlády Mazarina. Ten měl rozhodně možnosti a schopnosti takto s nepohodlným člověkem naložit. Šlo o prvního ministra Francie a nejvlivnějšího muže království. Nebyl to však žádný poctivec, a tak své postavení využíval i ke krádežím a podivným machinacím s královským majetkem. A Dauger nejspíš věděl až příliš. 

Musel navíc něco prozradit v krajně nevhodný čas. Byl zatčen, uvržen do vězení a na příkaz musel nosit masku, aby nebyla známá jeho totožnost. To, že by však nosil železnou masku je prý spíše pověra přikrášlená románovým vypravěčstvím. Reálně prý nosil pouze látkovou kuklu, kterou navíc nemusel mít nasazenou pořád – pouze, když se setkal s dozorci nebo jinými vězni.

Jistotu nebudeme mít nikdy

Faktem nicméně je, že tento tajemný vězeň naposledy vydechl v Bastile 19. listopadu 1703 a byl pochován pod jménem Marchiali u pařížského kostela svatého Pavla.  Ani po jeho smrti však po něm příliš předmětů nezůstalo. Dozorci evidentně dostali velmi přísné instrukce, jak s ním i jeho věcmi naložit. Všechny jeho věci byly spáleny, stěny cely byly oškrabány a znovu vymalovány, dokonce došlo i na výměnu dlaždic. Po muži se „železnou maskou“ neměla zůstat ani stopa.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *