Které země mají nejlepší lékařskou péči? Evropa zabírá přední příčky, ale vítězem je asijská velmoc

V oblasti zdravotní péče nejsou žádné dvě země stejné. Každá má svůj vlastní systém, jedinečnou formu financování a zvláštní kombinaci veřejných a soukromých služeb. Která země má však nejlepší systém zdravotní péče na světě? Je to těžký souboj, ale na prvních místech jsou Japonsko, Island a Norsko.

V tomto článku vás provedeme devíti zeměmi s nejlepší zdravotní péčí a probereme, proč tyto systémy fungují lépe než jiné, kdo z jejich služeb těží a jak jsou celkově efektivní.

1. Japonsko

10,7 % HDP na zdravotní péči

Japonský systém všeobecné zdravotní péče byl zahájen již v roce 1961. V rámci tohoto systému se všichni občané a obyvatelé musí přihlásit k zákonnému systému zdravotního pojištění (SHIS), a to včetně všech, kteří v Japonsku pobývají tři měsíce nebo déle. Aby měli zaměstnanci zajištěnou zdravotní péči, jsou pojištěni v rámci zaměstnaneckého zdravotního pojištění – zatímco osoby samostatně výdělečně činné, nezaměstnaní nebo důchodci jsou pojištěni v rámci národního zdravotního pojištění v místním regionu.

Přestože zdravotnictví v Japonsku není bezplatné, je japonský systém zdravotní péče účinný a efektivní. Země dosáhla obzvláště dobrého skóre v kategoriích, jako je předporodní a poporodní péče o děti, stejně jako léčba rakoviny prsu, dělohy, cukrovky a zánětu slepého střeva. Tato špičková péče se odráží v působivém průměrném věku dožití v Japonsku, který činí 84,7 let a je v současnosti nejvyšší na světě.

2. Island

8,6 % HDP vynakládaných na zdravotní péči

Islandský systém všeobecné zdravotní péče je rozdělen do sedmi místních regionů, z nichž každý má zhruba 60 místních zdravotnických středisek. A na rozdíl od většiny ostatních zemí na ostrově neexistují žádné soukromé nemocnice. Přestože zdravotní péče na Islandu patří k nejlepším, není bezplatná – naopak je silně dotovaná. Systém je financován především z daní – 85 % všech zdravotnických služeb je hrazeno a pouze 15 % je zpoplatněno z vlastní kapsy.

Každý, kdo na Islandu pobývá déle než šest měsíců, má nárok na státní zdravotní péči a ta je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – pokud má legální pobyt. Díky čemu je však islandská zdravotní péče druhá nejlepší na světě? Především díky řádnému financování, dobrému vybavení a vysoké efektivitě. Také čekací doby bývají poměrně nízké, a to díky tomu, že na 1 000 obyvatel připadá 3,9 lékaře, což je jeden z nejvyšších poměrů na světě.

Působivá islandská zdravotní péče je také jedním z důvodů, proč se zemi podařilo udržet jednu z nejnižších úmrtností během pandemie COVID-19.

3. Norsko

11,3 % HDP vynakládáte na zdravotní péči

Další severská země, která to dělá dobře. Norský univerzální systém zdravotní péče nabízí jak veřejné, tak soukromé služby a je financován především z daní a příspěvků ze mzdy. Každý obyvatel země je automaticky zařazen do systému všeobecné zdravotní péče – bez ohledu na to, zda je Nor nebo cizinec, který pokrývá náklady na některé služby.

A jaký je hlavní důvod úspěchu norského zdravotnictví? Dostatečné státní financování. Díky této finanční podpoře mohou Norové využívat některé služby, které jiné země nemají. Například 70 % příjemců dlouhodobé péče v Norsku může využívat domácí péči.

Najít lékaře je také většinou velmi snadné. Jakmile se obyvatelé zaregistrují do národního registru, je jim přidělen místní lékař a mohou si vybrat praktického lékaře ze schváleného seznamu. Celkově má jen asi 10 % obyvatel Norska nějaký druh soukromého pojištění, přičemž asi 90 % těchto pojistek hradí zaměstnavatel.

4. Švýcarsko

11,2 % HDP vynakládaných na zdravotní péči

Od roku 1996 mají obyvatelé Švýcarska zákonnou povinnost uzavřít soukromé pojištění prostřednictvím federálně schválených pojišťoven. Tyto společnosti nabízejí pojistky, které pokrývají veškerá vyšetření a ošetření, a ze zákona jsou povinny poskytovat lidem základní úroveň zdravotního pojištění – bez ohledu na věk, zdravotní stav nebo jiné osobní vlastnosti. Stejně jako v mnoha jiných zemích je i švýcarský systém zdravotní péče hrazen z veřejných příspěvků, včetně daní, pojistného a spoluúčasti (kdy se platí část nákladů na lékařskou službu).

Tento systém v zemi zjevně funguje dobře – statistiky o efektivitě švýcarské zdravotní péče hovoří samy za sebe. Obyvatelé mají k dispozici 4,6 nemocničních lůžek na 1 000 obyvatel, což je jedna z nejvyšších hodnot na světě. Ve Švýcarsku také připadá 17,5 zdravotních sester a porodních asistentek na 1 000 obyvatel, což je více než dvojnásobek oproti 8,2 ve Velké Británii.

5. San Marino

6,4 % HDP na zdravotní péči

San Marino má s necelými 35 000 obyvateli snazší péči o své obyvatele než větší země – ale to není jediný důvod, proč je na tomto seznamu. Sanmarinský systém zdravotní péče financovaný státem poskytuje obyvatelům levné služby prostřednictvím sítě klinik a jedné nemocnice.

Všichni obyvatelé zde mají nárok na univerzální zdravotní péči. Aby to bylo možné, musí se zaměstnavatelé i zaměstnanci zaregistrovat u Národního fondu zdravotního pojištění a platit příspěvky, které jsou automaticky strhávány z platu.

6. Singapur

4 % HDP vynakládaná na zdravotní péči

Singapurský systém všeobecné zdravotní péče je financován vládou i veřejností a skládá se ze tří hlavních částí: MediSave, MediShield Life a MediFund. MediFund je určen pouze pro občany, zatímco MediSave a MediShield Life jsou přístupné osobám s trvalým pobytem a jejich manželům, dětem a rodičům.

Přestože zdravotní služby nejsou v rámci singapurského systému zdravotní péče bezplatné, jsou výrazně dotovány. Navzdory tomu mají dvě třetiny obyvatel Singapuru soukromé zdravotní pojištění – což dává smysl, protože stálí obyvatelé mohou kombinovat své soukromé zdravotní pojištění s pojištěním pro případ nemoci.

7. Andorra

6,7 % HDP na zdravotní péči

Stejně jako většina evropských zemí má Andorra povinnou veřejnou zdravotní péči s možností soukromého zdravotnictví, pokud jsou lidé ochotni platit poplatky. Andorrský systém sociálního zabezpečení, známý jako Caixa Andorrana de Seguretat Social (zkráceně CASS), financuje systém zdravotní péče, aby se zajistilo, že náklady na služby budou minimální.

Vzhledem k velikosti Andorry je síť jejích zařízení impozantní. Země má také jeden z nejvyšších počtů lékáren na obyvatele na světě – mezi jejími hranicemi je jich rozmístěno více než

8. Finsko

9,1 % HDP vynakládaných na zdravotní péči

Zdravotní péče ve Finsku je financována převážně ústřední vládou, která rozděluje prostředky mezi místní úřady, zaměstnavatele a soukromá zdravotnická zařízení. Ty dohromady tvoří finský systém národního zdravotního pojištění (NHI), který poskytuje řadu zdravotnických služeb za dotované ceny.

Kromě veřejné zdravotní péče nabízí Finsko také řadu soukromých zařízení, a proto zde má 21 % lidí soukromé zdravotní pojištění.

A kde je Česko? Možná tomu nebudete věřit, ale v těchto žebříčcích se Česká republika umisťuje vždy na předních pozicích. Obvykle na tom není hůř než někde okolo 20. místa, což je stále velmi dobré umístění. Bohužel je faktem, že systém zdravotní péče je dlouhodobě pod palbou kritiku a čelí velké nespokojenosti z řad zdravotnických pracovníků i pacientů. Přesto si pořád nejspíš nemáme na co stěžovat.

ZDROJ: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world
ZDROJ obrázku: Autor/ka fotografie: Pixabay: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/hygiena-lekarsky-mistnost-nabytek-236380/

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *