Kremnica, to bylo zlato, zlato a zase zlato…

Slovensko má za sebou slavnou minulost těžby zlata a stříbra. Pojďme se alespoň dotknout slávy zašlých časů těžby. Naše cesta musí začít v Kremnici, městě, které se ve vrchovaté míře zapříčinilo, spolu s banskošťiavnickým stříbrem, o moc a bohatství uherských králů. Vždyť Kremnické zlato se ve středověku podílelo celou třetinou na světové produkci zlata. Zlato se zde těžilo již od 13. století a poslední 3 gramy byly vytěženy v roce 1970.

Historické centrum Kremnice je pomníkem starých časů. Centrální náměstí tvoří staré měšťanské domy, ze kterých sálá zašlá sláva a bohatství města. Budete-li se chtít dozvědět více ze sedmisetleté historie mincířského řemesla v Kremnici, navštivte nedávno otevřenou stálou expozice výroby mincí a peněz. Víte třeba, že všechny československé a slovenské mince byly raženy právě v Kremnici?

Z centrálního náměstí rozhodně zajděte k hlavní dominantě „města zlata“, městskému hradu. Zdejší komplex středověkých budov různého účelu vznikal postupně v průběhu tří století, od 13. do 15. století. Na hradě můžete navštívit gotický kostel sv. Kateríny, patronky města, Ochoz kostelní věže je volně přístupný a poskytuje překrásný výhled na město. Komplex středověkých budov různého účelu vznikal postupně v průběhu tří století, od poloviny 13. do konce 15. století. Areál hradu je od roku 1970 národní kulturní památka.

Po návratu zpět se můžete soustředit na technické památky hornické historie. Jsou to především štoly. V jedné z nich můžete najít ppodzemní vodní elektrárnu se strojovnou. Možnost vstupu do podzemí sice není tak široká jako v Banské Štiavnici, ale přesto můžete navštívit jednu ze zachovalých štol, štolu Andrej.

K významným historickým technickým památkám Kremnice patří rozhodně vodní stavby. Je to především Turčekovský vodovod, který svou délkou 34 km sahá až k řece Hron. V minulosti zajišťoval vodu pro různá důlní zařízení.

Zajímavým tipem na výlet je návštěva jednoho z pomyslných středů Evropy, který se nachází v obci Kremnické Bane. Poznáte ho podle toho, že je zde osazena symbolická deska spolu s deskou, připomínající významná data ze slovenské historie..

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *