Neobjasněné archeologické záhady vědce trápí dodnes. Najdeme někdy odpovědi?

Dozvídat se o životě na planetě v minulosti nám umožňují četné archeologické nálezy. V současné době je archeologie jako věda na vysoké úrovni a s velkou přesností dokáže určovat stáří nálezů i rekonstruovat to, jak to na našem světě chodilo před tisíci i miliony let. Některé archeologické záhady ale stále zůstávají nerozluštěny a vědci na řadu palčivých otázek stále neodkáží odpovědět.

Bájná Atlantida

O potopené Atlantidě se píší knihy i skládají písně, ale zda někdy vůbec existovala a co se s ní stalo, je doposud záhadou. Údajné trosky bájné Atlantidy byly postupně nalezeny na Bahamách, u řeckých ostrovů, na Kubě a dokonce v Japonsku. Všechna tato místa postupně aspirovala jako možné lokality pro existenci civilizace, o níž se jako první zmiňuje řecký historik, filozof a matematik Platón ve svém díle z roku 360 př. n. l. Ale vše to jsou jen domněnky, které nemusí být o nic víc pravdivé, než jakékoliv dílo fikce. Podle Platóna měla být Atlantida místem vzdělané civilizace a námořní velmocí, která však byla kvůli přírodní katastrofě asi před 10 000 lety zcela potopena do vln oceánu. Archeologové dodnes debatují o možnostech, kde by se tento potopený stát mohl nacházet, ale vše jsou pouhé dohady.

Magický Stonehenge

Doslova magickou atmosféru má kamenný kruh blízko anglického městečka Salisbury v jižní Anglii. Jedná se bezpochyby o nejznámější prehistorický monument. Kruh z megalitických kamenů byl vybudován před zhruba 4 000 lety a na tehdejší primitivní civilizaci šlo o naprosto neuvěřitelný stavební výkon. To je ale bohužel asi tak vše, co můžeme s jistotou o Stonehenge prohlásit. Archeologové už stihli vytvořit hned několik teorií o tom, k čemu tento kruh vlastně sloužil, ale která je pravdivá, se doposud stoprocentně neví. Stonehenge podle nich mohlo sloužit například jako astronomická observatoř nebo náboženský chrám. Je to ale místo, které bezpochyby stojí za návštěvu. Ohromí vás velikost menhirů i specifická aura, která kolem tohoto místa panuje, a zejména citliví lidé ji velmi silně vnímají.

Prapodivné zídky

Na začátku 20. století si dva britští piloti všimli nízkých kamenných zídek, které křižují pouště Izraele, Egypta a Jordánska. Logicky velice rychle přitáhly pozornost archeologů i dalších vědců. Tyto neobvyklé struktury jsou v některých případech až 60 kilometrů dlouhé a podle nejnovějších poznatků vznikly v období okolo roku 300 př.n.l. Jenže k čemu vlastně sloužily a proč vznikly? Jeden z posledních výzkumů otevírá možnost použití staveb coby obřích kamenných pastí na divokou zvěř. Zužující se kamenné linie mohly směrovat pronásledovaná zvířata k relativně malým ohradám, kde je lovci mohli snadno dostihnout a zabít. Ale jak to bylo doopravdy a jestli ve skutečnosti nesloužily tyto kamenné zídky k něčemu úplně jinému, rozhodně není vůbec jisté.

Obrazy na planině Nazca

Je pochopitelné, proč nám tyto obrovské útvary zůstaly tak dlouho ukryty a poprvé se o jejich existenci začalo hovořit až ve 20. letech minulého století. Ze země jsou totiž vlastně zcela přehlédnutelné a absolutně nelze odhalit, co uvidíte ze vzduchu. Nachází se v jižní části Peru v oblasti Nazca. Z ptačí perspektivy se jednotlivé linie složí do často ohromujících obrazců, které měli poprvé možnost pozorovat piloti komerčních letadel ve 20. letech minulého století. Archeologové se shodují na tom, že obrovské útvary, jichž jsou jich stovky, od jednoduchých linií po vyobrazení zvířat, rostlin a neskutečných postav, vytvořili před zhruba 2 000 lety lidé předincké kultury. Co je jasné, je alespoň způsob vzniku těchto obrazů. Tvůrci jednoduše odstranili svrchní rudě zbarvenou část půdy a odkryli spodní zeminu, která vykreslila jednotlivé motivy. Méně jasné je ale to, proč vůbec tyto obrazy vznikly. Existuje řada teorií, ale archeologové se nejvíce kloní k názoru, že staří Peruánci tímto způsobem komunikovali se svými bohy.

Pyramidy

Fascinující egyptské stavby vždy fascinovaly nejen vědce, ale i širokou veřejnost. Před téměř 5 000 lety byl na okraji dnešní Káhiry postaven komplex tří pyramid, z nichž nejvyšší Chufuova pyramida původně měřila 146,5 m na výšku a po dobu 3 800 let byla nejvyšší stavbou zkonstruovanou člověkem. Jedná se o demonstraci oddanosti egyptského lidu svých bohům i faraonům, kteří byli za bohy považováni. O pyramidách už toho bylo zjištěno mnoho, ale mezery stále zůstávají. Uvnitř pyramid odborníci dosud odkrývají nové tunely a chodby a stále ještě nepovažují otázku účelu a způsobu stavby pyramid za uzavřenou.

Nejstarší chrám

V jihovýchodním Turecku nedaleko hranic se Sýrií můžeme najít vůbec nejstarší chrám na světě. Lokalita v Göbekli Tepe posázená množstvím velkých kamenných pilířů, do nichž jsou vytesány obrazy zvířat, pochází z 10. tisíciletí př. n. l. a je považována za nejstarší chrám na světě. Tento nález postavil na hlavu některé doposud respektované názory vědců jako třeba to, že společnost se vyvíjela od kočovných kmenů po farmáře a až nakonec došlo ke stavění sídel a chrámů. Tento nález odhaluje, že chrámy se stavěly již v době, kdy jeho tvůrci neměli o farmaření ani ponětí.

Stroj z Antikythéry

Na počátku 20. století byl u řeckého ostrova Antikythéra nalezen vrak římské lodi, která se musela potopit přibližně okolo roku 67 př.n.l. Později byl z vraku vyzdvižen zvláštní kus kamene s ozubeným kolečkem a dalšími úlomky zkorodovaných součástek. Rozpadlý předmět archeologové dlouho považovali za pouhou „černou skříňku“, dokud nepodrobili hlavní části hloubkovému snímkování, které odhalilo i vnitřní mechanismus ukrytý v kamenných usazeninách. Dodnes se archeologové přou o to, k čemu vlastně stroj sloužil. Nejčastější teorie hovoří o tom, že se jednalo o velmi důmyslný astronomický kalendář. Každopádně jde o nejkomplikovanější předmět z tohoto období, který svoji dobu předběhl o dobrých tisíc let.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *