Pisa není jenom slavná šikmá věž

Když se řekne Pisa, každý si vybaví zdejší šikmou věž. Toto jedno z nejznámějších italských měst, rozkládající se na březích řeky Arno, však nabízí mnohem více. Město s téměř 90 tisíci obyvateli má pestrou minulost, a tak se na každém kroku můžete kochat památkami na různá období jeho dějin. Pisa se rozkládá asi 10 kilometrů od pobřeží Ligurského moře na severozápadě Itálie. Pojďte s námi blíže poznat město zábavy a renesančního umění.

V průběhu 15. století se město dostalo pod nadvládu Florencie. Díky rodu Medicejů prošla Pisa velkým kulturním rozkvětem – byla obnovena činnost zdejší slavné univerzity, založené již ve 12. století.  Z Pisy se stalo centrum italské renesance. Ve městě působila i řada významných osobností jako například Gallileo Galilei, který se zde narodil a dlouhá léta působil jako astronom.

V současnosti je Pisa hlavně velkým turistickým magnetem, protože ukrývá řadu významných památek na svou slavnou a bohatou minulost. V centru města se rozprostírá slavné Náměstí zázraků – Piazza dei Miracoli, známá také jako Piazza Duomo. Na něm se nachází čtyři mimořádně proslulé památky, které mají symbolizovat etapy lidského života. Baptisterium představuje zrození, šikmá věž znárodňující dosažení rozumu, katedrála je považována za symbol svátosti a zdraví a hřbitov Camposanto symbolizuje smrt. Celé náměstí Piazza dei Miracoli bylo i se svými slavnými památkami v roce 1987 zapsáno na Seznam památek světového dědictví UNESCO.

Mramorové baptisterium v románském slohu je křtítelnice z 12. století, největší v celé Itálii.  Nejobdivovanější památkou Pisy je bezesporu 56 metrů vysoká zvonice, obecně známá jako „šikmá věž“, Torre Pendente s jejíž výstavbou se začalo již v roce 1173, ale do roku 1185 byly vystavěny pouze tři patra. Stavba se totiž začala naklánět. Mohly za to příliš mělké základy navíc ještě v měkké hornině. V roce 1270 po pokusu o vyrovnání věže přibyla další poschodí, ale netrvalo dlouho a zvonice se opětovně naklonila. Stavitelé se proto rozhodli s výstavbou dále nepokračovat a pokus vybudovat nejvyšší věž světa tak skončil neúspěchem. Až v polovině 14. století se podařilo Torre Pendente dokončit. Vzhledem k tomu, že byla ve 20. století věž vychýlena již o neuvěřitelných 5 metrů a vychýlení neustále postupovalo, bylo rozhodnuto o její okamžité záchraně. V roce 1990 tak byla uzavřena pro veřejnost a začaly intenzivní záchranné práce. Pomocí ocelových lan byly upevněny její základy a speciálními stavebními postupy bylo odsáváno měkké jílovité podloží, které způsobuje propadání. Díky tomu se sklon věže začal postupně zmenšovat a dnes se vychýlení věže pohybuje okolo 3 metrů. V roce 2001 mohla být šikmá věž znovu otevřena veřejnosti.

Katedrála v Pise ve tvaru latinského kříže je považována za vrcholné dílo románské architektury. Začala se stavět již v 11. století a v roce 1118 byla vysvěcena. V 16. a později i v 19. století vyhořela, a tak se dočkala přestavby. Hřbitov Camposanto z 13. století se rozkládá na severní straně náměstí a z části jej tvoří údajně půda přivezená ze Svaté země. Můžete zde obdivovat vzácné římské sarkofágy, hrobky vlivných rodin i se starými náhrobky. Bohužel, během bombardování Pisy za druhé světové války byly zničeny zdejší nádherné fresky. Přesto je tento hřbitov považován za jeden z nejkrásnějších hřbitovů světa.

Za návštěvu stojí i univerzitní botanická zahrada, která zde vznikla již v polovině 16. století jako první v Evropě. Za zmínku stojí i malé náměstí Piazza dei Cavalieri, které bylo ve středověku centrem města. Žádnému turistovi by neměl uniknout kostel Chiesa di Santa Maria della Spina s gotickými věžičkami a baldachýny. V kostele je údajně ukryt i trn z Kristovy koruny. V roce 1998 byl během výkopových prací objeven zachovalý přístav Porto delle Meraviglie včetně 18 lodí.

Městem protéká řeka Arno, jejíž břehy jsou v centru města zpevněny nábřežími přímo vybízejícími k procházkám. Projděte se po nábřežích, kde najdete zajímavé kostelíky, kouzelná přilehlá náměstí se spoustou obchůdků nebo muzea.

Přidejte se k zástupu 5 milionů turistů, kteří ročně navštíví toto fascinující město. Určitě nebudete zklamaní.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *