Vyhynulá povolání. Co dělal drnomistr nebo třeba svačinář?

Asi nikoho nepřekvapí, že podobně jako jiné věci, i zaměstnání prochází evolucí – nová se objevují, jiná vymírají. Nejčastěji mizí povolání proto, že je lidská práce nahrazena stroji nebo roboty. Někdy však také může dojít přímo k zániku již nepotřebné technologie. Která zaměstnání dnes již neexistují, ale v minulosti hrála významnou roli?

I vy doma jistě máte tužku, zápalky nebo kartáč. Možná zdánlivě nesouvisející předměty spolu ve skutečnosti mají více společného – ještě před dvaceti lety měli jejich produkci na starost lidé. Zaměstnání jako kartáčník, tužkař a výrobce zápalek postupně vymizela z pracovního trhu – nebyla totiž již potřebná. Dnes se tyto produkty vyrábějí za pomoci strojů, které sice stále obsluhují lidé, ale již nepotřebují mít vědomosti ani zručnost na to, aby věděli, jak takový kartáček vyrobit.

Proč zanikají?

Důvodů bude samozřejmě hned několik. Nejčastěji jsou ruční řemesla prostě nahrazena stroji, které jsou efektivnější a levnější. Za mnoho „mrtvých zaměstnání“ je ale odpovědný třeba i nástup osobních počítačů a internetu, digitálních médií nebo moderních energetických metod. Spousta profesí už jednoduše není potřeba, protože se našly jednodušší způsoby, jak dané činnosti vykonávat.

Obětí pokroku se tak například stala dříve hojně využívaná pozice telegrafisty. Nicméně stále může být dost překvapivé, že poslední telegram byl v Česku odeslán až 1. dubna 2010 do Muzea kuriozit v Pelhřimově. Není to tedy zas tak dávno, kdy tato služba z našeho trhu vymizela. Už v té době ji ale neobstarával samostatný telegrafista, ale běžná pracovnice pošty.

Menší specializace

Řada pozic už také neexistuje jako samostatné povolání, ale byla třeba spojena s jinými podobnými činnostmi. Typickým příkladem je počítač peněz, klíčník nebo šifrant. Dnes se tyto činnosti vykonávají jako součást různých pozic v bankovnictví.

Některé pozice ale dále existují, jen třeba pod jinými názvy. Hospodyni „nahradila“ pokojská, provozáře pak provozní nebo jednoduše manažer. Ani práci korespondentky nebo písařky byste dnes již nenašli, protože tyto činnosti vykonává sekretářka nebo jednodušeji asistentka.

Kterým hrozí zánik?

A jaké profese jsou v současné době ohrožené zánikem? Do budoucna se očekává, že dojde ke snížení nabídek práce pro nekvalifikované činnosti, jako jsou řemeslníci a opraváři, nebo také obsluha různých strojů či montéry a podobné pomocné pracovníky. Z odhadů také vyplývá, že automatizace v příštích dvaceti letech může ohrozit až celou desetinu pracovních míst. Dnes se už třeba uvažuje o tom, že metro by mohlo být řízeno automaticky, tedy bez asistence řidiče. Stejně tak mohou být ohroženy pracovní pozice dispečinků taxi, protože dnes vznikají různé nezávislé přepravní služby jako Uber či Liftago. Pokrok jednoduše nezastavíš, a bohužel to v mnoha případech znamená i to, že někdo přijde o práci.

Zaniklé profese

Tužkař

Byl odpovědný za výrobu tuh, tužek a kříd. Dnes už je tato pozice zcela nahrazena automatickými metodami a přístroji.

Vakuář

Měl na starosti ruční i strojní výrobu žárovek, zářivek, výbojek, elektronek, obrazovek a polovodičů nebo jejich částí.

Modistka

Jejím úkolem bylo zhotovování a opravy všech druhů pánských, dámských a dětských klobouků a čepic. Dále mohla vytvářet své vlastní modely z různých druhů materiálů. Kromě toho uměla tako aranžovat a zhotovovat střihy nebo kreslené návrhy na zakázku.

Svačinář

Měl za úkol obstarávání přesnídávek a nápojů podle individuálních objednávek. Hezká pozice, ale dnes už si její praktické použití asi ani nedovedeme představit.

Spojovatelka

Než došlo k automatickému přepojování telefonátů, zastávaly tuto funkci spojovatelky. Ty jednoduše byly usazené na ústředně a ručně přepojovaly telefonáty. Zajímavé je, že do některých odlehlejších částí ČR se ještě v roce 1992 nedalo dovolat bez pomoci spojovatelky. Až v roce 2002, po dokončení digitalizace veřejné telefonní sítě, skončila definitivně i práce poslední spojovatelky.

Drnomistr

Říkalo se mu také pohodný nebo ras. Tento člověk se staral o sběr a likvidaci uhynulých zvířat. Kromě této velmi nepříjemné práce, která rozhodně nebyla ničím pro milovníky zvířat, ale také musel mít dobrý přehled o nakažlivých nemocech zvířat, aby mohl v případě podezřelého úhynu neprodleně uvědomit úřady.

ZDROJ: https://wikipedia.org, https://stacker.com/stories/3280/50-jobs-no-longer-exist, 100+1 zahraničních zajímavostí

ZDROJ obrázku: Zacatecnik – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3726135

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *