Kdo byl skutečně Shakespeare? Málokdo věří, že obyčejný městský synek mohl napsat taková veledíla

Kdo napsal Romea a Julii, Hamleta nebo třeba Othella? Odpověď snad zná i žák základní školy – je jím slavný anglický dramatik William Shakespeare. Jenže o autorovi slavných divadelních her a sonetů se v podstatě dodnes vedou spory, a tak tato odpověď zdaleka není tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je totiž dost možné, že William Shakespeare ve skutečnosti mohl být člověk úplně jiného jména, nebo dokonce i více lidí. Jak to se slavným dramatikem bylo doopravdy a je vůbec šance se někdy dozvědět pravdu?

Už od devatenáctého století se objevují dohady, že není možné, aby takto geniální umělecká díla vytvořil jen obyčejný syn rukavičkáře z malého městečka Stratford nad Avonou. Není známo, že by měl nějaké zvláštní vzdělání a celkově se o jeho osudu ví jen pramálo. Historické záznamy hovoří o tom, že se v osmnácti letech oženil s o osm let starší Anne Hathaway, společně měli tři děti, dceru Susannu (1583–1649) a dvojčata Hamneta (1585–1596) a Judith (1585–1662). Kdo však skutečně leží v hrobu slavného dramatika, který lze navštívit právě v jeho rodném městě?

Tajemství, která badatelům nedají spát

Pravdou je, že se dá jen těžko uvěřit tomu, že by městský synek dokázal psát divadelní dramata z prostředí šlechtických dvorů, aniž by se v takovém prostředí pohyboval a znal jeho reálie. Je možné, že William Shakespeare byl ve skutečnosti nějaký zcestovalý šlechtic nebo snad někdo skutečně významný na anglickém dvoře, který však chtěl svou identitu ukrýt.

Jedním z mužů, který se za proslulým jménem mohl skrývat, by prý mohl být anglický filozof, vědec a politik Francis Bacon. Někteří vědci se domnívají, že psaní her by mu mohlo stát v cestě za politickou kariérou, a proto by jej mohl chtít skrývat. Jako důkazy slouží například to, že právě v Shakespearových esejích se objevují některé Baconovy myšlenky a názory. Někteří jdou dokonce ve svých úvahách ještě dál a tvrdí, že by Bacon dokonce mohl být utajeným synem královny Alžběty I.

Jeden namísto dvou

Od té doby, co začala být Shakespearova identita zpochybňována, bylo vytvořeno skutečně několik desítek různých teorií o tom, kdo dramata a sonety opravdu napsal. Jedním z potenciálních kandidátů by mohl být také Christopher Marlowe, jeden z dalších významných dramatiků alžbětinské doby. On sám pocházel z nižší vrstvy obyvatelstva, ale získal univerzitní vzdělání na univerzitě v Cambridgi, kde mohl pochytit značnou část znalostí o dvoře, dvořanech a tamějších reáliích. Často byl popisován také jako špion anglické vlády. Poněkud záhadně působé také okolnosti jeho smrti. Marlowe byl údajně zabit v hospodské potyčce roku 1593, někteří však trvdí, že jeho smrt byla pouze zinscenována, aby zemřel jen naoko a nadále mohl publikovat jako William Shakespeare.

Ne jeden, ale dokonce sedm!

Jiná teorie zase věří, že Shakespeare není jen jeden konkrétní člověk, nýbrž celá skupina lidí. Poprvé se tato teorie objevila už v roce 1857 a dále ji rozpracoval Gilbert Slater ve své knize Sedm Shakespearů z roku 1931. Jak už říká název knihy, jde o to, že pod jméněm Shakespeare by se mělo skrývat až sedm různých dramatiků, převážně politiků, kteří se nějakým způsobem v životě zklamali. Právě jejich životní zkušenosti mají odrážet i témata jejich dramat, která navíc obsahují i úctyhodné množství znalostí z oblasti politiky, námořnictví, zeměpisu i historie.

Podle Slatera je nemožné, aby bylo dílo takového rozsahu a kvality vytvořeno jen jediným mužem, navíc zcela nevzdělaným. A kdo by tedy aspiroval na členství v této skupině? Například již zmíněný Francis Bacon, ale také Walter Raleigh nebo básnířka a šlechtična Mary Sidney (1561–1621). Zdá se ale skoro nemožné, aby se takové tajemství tak dlouho a tak dobře uchovalo.

ZDROJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_authorship_question

ZDROJ obrázku: Fotografie od uživatele Mike ze služby Pexels

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *