Etruská kultura položila základy antiky. Jejich původ je však stále nejasný

Určitě si z hodin dějepisu vzpomínáte na Etrusky. Ale kdo to vlastně byli, kdy žili a proč se o nich vůbec učíme? To už si mnoho lidí nevzpomene. A bez nadsázky se dá říci, že jasno nemají ani odborníci. O původu Etrusků se vedou spory již více než dva a půl tisíce let. Zatím ani vyspělé analýzy a zkoumání nedokázaly úspěšně odpovědě na otázku, kde se tato civilizace v Itálii vlastně vzala.

Železo jako ceněná komodita

Etruská civilizace, která se vyvíjela na území Itálie přibližně od 8. století př. n. l. a položila základy římské kultury, dodnes nepřestává udivovat svou vyspělostí. Jejich města měla propracovanou architekturu i vodovodní systémy a k jejich nejvýznamnějším uměleckým dílům patří například ikonická vlčice krmící Romula a Rema nebo také Apollon z Vejí. Konkrétních dokladů o původu této civilizace je však pomálu.

Není rozhodně náhodou, že se tato vyspělá civilizace vyvinula právě ve střední Itálii. Byla zde totiž velká naleziště železa, které patřilo k nejvzácnějším kovům své doby. A právě díky tomu, že zásobovali železem snad celé Středomoří, se Etruskové brzy dostali na samý vrchol tehdejší společnosti. Etruskové žili v samostatných městských královstvích, která spojoval jazyk, náboženství a kultura. Jenže právě to, že neměli jednotné centralizované velení, nakonec vedlo k jejich postupnému zániku od 5. století př. n. l. Sever byl vypleněn Kelty, jih padl do rukou Řeků a střed obsadili Římané, kteří od Etrusků převzali velkou část architektury, kultury i náboženství.

Hlavně nerozhněvat bohy

Etruskové byli typičtí velmi velkým náboženským založením. Zakládání jejich měst například probíhalo na základě velmi přísných náboženských rituálů. Města stála na podkladě velkého kříže, vprostřed něhož byla vyhloubena velká jáma, jež měla představovat bránu do podsvětí. Města byla obehnána hradbami a jejich brány zasvěcovali kněží různým bohům, z nichž každý musel mít svůj chrám a svoji ulici. Etruskové věřili, že jejich životy jsou zcela řízeny bohy, kteří s lidmi většinou komunikují na základě přírodních úkazů. Příkazy bohů tedy nejčastěji interpretovali z letu ptáků, výskytů bouřek a dalších výrazných přírodních jevů.

Dávní obyvatelé Itálie se kulturně i společensky v mnohém lišili od ostatních národů. Nejvýraznějším rozdílem bylo především postavení žen v etruské společnosti. Ty měly totiž v podstatě stejná práva jako muži, což bylo tehdy zcela nevídané. Mohly vlastnit stejné bohatství a pyšnily se stejnou vzdělaností – alespoň v rámci vyšších sociálních tříd uměly číst a psát. Běžně také zastávaly různé náboženské a rituální pozice a mohly mít i svou vlastní hrobku.

Cit pro módu a styl

Nepříliš překvapivě existovala i mezi Etrusky prostituce, která je častokrát označována jako nejstarší řemeslo lidstva. Na rozdíl od starověkého Řecka či Říma se ale odehrávala daleko více ve skrytosti a často ve speciálních chrámech, kam obvykle zavítali spíše poutníci. Ti se poté zde za nemalou úplatu věnovali radovánkám a jejich peníze podporovaly chrám, “kněžky lásky” i celou etruskou civilizaci.

Jak muži, tak i ženy byli pověstní svým citem pro módu a krásu. Jejich šaty byly často zdobeny zlatem a do vlasů si upevňovali šperky z drahých kovů. Etruská elegance byla vyhlášená široko daleko. Dokonce se prý mezi Římany používalo označení “oblékat se v etruském stylu”, což mělo značit vytříbený vkus a originalitu.

Kde se tedy tato civilizace vzala? Etruskové v tom měli zřejmě jasno. Tvrdili, že jsou příbuznými lidí z Anatolie, a dokonce potvrzovali svoji příbuznost s lidmi z bájné Tróje. I v antických zdrojích se dočteme, že slavnou Tróju založili Etruskové. Jak by to ale bylo možné, když Trója byla na svém vrcholu v době, kdy národ Etrusků ještě ani neexistoval? Vysvětlení může znít prostě – během historie různí dobyvatelé Tróju opakovaně zcela zničili a znovu postavili. Etruskové tedy toto město mohli znovu obnovit poté, co se již jako bohatý národ vypravovali na své objevné mise směrem do Asie.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 komentář