Pompeje, město pod vrstvou popela

Nezáleží na tom, kolik jste si o zkáze tohoto prosperujícího města Římské říše přečetli. Na neobyčejný pocit při návštěvě nejslavnějších vykopávek světa nemůžete být připraveni. To prostě musíte zažít na vlastní kůži. Nevšední zážitek umocňuje fakt, že v Pompejích to vypadá, jako kdyby starověcí obyvatelé odešli teprve včera.

Díky dochovaných záznamům římského spisovatele Plinia mladšího, který pozoroval vše zpovzdálí, víme o posledních hodinách Pompejí poměrně hodně.

Je ráno 24. srpna roku 79. Vzkvétající, dvacetitisícové přístavní město na úpatí Vesuvu je zásobárnou Říma a z toho prosperuje. Sopka toho dne je neklidná. Z jejího kráteru stoupají k nebi šedivé obláčky. Nikdo tomu však nevěnuje pozornost. Vždyť město je od svahu sopky vzdálené celých 10 km a právě dnes je Vulcanae, svátek římského boha ohně a i ten má přece právo slavit.

Kolem poledne však vypukne panika. Z kráteru vyšlehly plameny a šedivé obláčky se rázem změnily v hustý černý dým. Ten se společně s horninou a kameny vyšplhal až do výše přes 30 km. Oblak popela a síry zastínil Slunce a celý kraj se ponoří do tmy. Posléze smrtící mrak o teplotě okolo 350°C dorazil do Pompejí. Střechy města začal zasypávat žhavý déšť kamení a horniny. Ještě do nedávna se myslelo, že Pompejané umírali příšernou smrtí udušením. Ve skutečnosti však byla smrt milosrdná. Lidé umírali na teplotní šok. Ale ani ti, kterým se podařilo uprchnout za brány města k moři, neměli vyhráno. Z líčení Plinia mladšího víme, že erupci doprovázelo zemětřesení a následně přišla obrovská ničivá vlna. Dnes bychom řekli tsunami. Devastující erupce trvala celé tři dny. Výsledkem bylo město, zaspané pod vrstvou 6 metrů popela a 10 000 mrtvých…

Na pohřbené město se rychle zapomnělo. Až v roce 1749 byly Pompeje znovu objeveny. Spletité mozaikové podlahy a zdobné fresky v honosných vilách dokládají kdysi nesmírné bohatství tohoto dnes mrtvého města. Postupně odkrývaný areál města, podivuhodně nedotčený, láká každoročně více jak dva miliony turistů. Zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO dokládá obrovský význam města jako ojediněle zachovanou památku světového významu.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *