Jste ohrožení nemocí z povolání? Tyto skupiny patří k nejrizikovějším

Prací denně trávíme mnoho hodin a je jasné, že ovlivňuje nejen naši psychiku, ale zcela reálně i naše zdraví. Přestože na pracovišti musí platit různá pravidla bezpečnosti práce, ne vždy se zaměstnance podaří ochránit před rozvojem profesní choroby nebo před nějakým zraněním. Ve kterých oborech tyto choroby nejvíce hrozí?

Nemoci z povolání jsou v české legislativě rozděleny do šesti kategorií. Jedná se o nemoci způsobené chemickými látkami, fyzikálními faktory, týkající se dýchacích cest, kožní nemoci, přenosné a parazitární a způsobené ostatními faktory. Ty se dále mohou dělit na další podskupiny. Toto dělení je důležité zejména pro to, aby se dalo určit, jak nemoc vznikla a zda má nějakou souvislost přímo z vykonávanou prací. Průběh nemocí z povolání je přitom různý – některé mohou po čase nebo změně zaměstnání vymizet, ale jiná se mohou postupně zhoršovat. Platí, že v Česku připadá na každých 100 000 pojištěných zaměstnanců přibližně 24 lidí, u nichž byla identifikována nemoc z povolání. Obecně lze ale říct, že historicky mají tato čísla klesající tendenci.

Práce jako cesta k nemoci

V minulosti se samozřejmě nikdo nezabýval tím, jaký vliv má práce na naše zdraví. Na konci 18. století si ale odborníci více začali všímat toho, že se některé potíže nápadně často objevují pouze u úzce vymezené skupiny lidí – například u kolegů ze stejného zaměstnání. Prvním takto popsaným jevem se tak stal patologický karcinom mužského šourku, který byl jako nemoc v povolání diagnostikován již v roce 1775. Postiženými byli čističi komínů z Británie. Obvykle šlo o mladé muže, kteří trávili celé dny jen vymetáním popelišť a rour. A následkem toho trpěli vážnými nemocemi.

Další celoevropsky rozšířenou nemocí z povolání se stala „sirková huba“. Jednalo se o nekrózu ústní tkáně, kostí čelisti či dásní, která byla způsobena intenzivním kontaktem s toxickými výpary tzv. žlutého fosforu. S tím se setkávali zejména zaměstnanci výrobny zápalek. Lékaři si také začali všímat chronických otrav olovem, kterým byli vystaveni zejména dělníci z průmyslových odvětví, kde se pracovalo s olovem.

Kdo je v Česku nejohroženější?

V ČR mají prim nemoci způsobené fyzikálními faktory (43,6 %). Obvykle se jedná o následek přetěžování končetin, s původem ve vibracích, silikózu či pneumokoniózu. Na dalších pozicích se pak objevují parazitární onemocnění a nemoci kožní. Nejčastější kombinovanou diagnózou je syndrom karpálního tunelu na pravé i levé ruce, který je obvykle vyvolán přetěžováním končetin nebo prací s vibračními nástroji.

Kritický region asi nepřekvapí

Moravskoslezský kraj drží neradostné prvenství v počtu hlášených nemocí z povolání, ale smutné je, že to vlastně nikoho nepřekvapí. Nejvíce ohroženou kategorií jsou totiž horníci, kteří se pohybují v prostředí s vysokým obsahem volného krystalického oxidu křemičitého nebo uhelného prachu. Není výjimkou, že celoživotní práce v dolech vyústí až v rakovinu plic. Překvapivě však rizikové nejsou jen doly a hutní podniky, ale třeba také výrobny motorových vozidel. Časté jsou zde nemoci z přetěžování, alergická onemocnění a dermatózy.

Od roku 2019 se také radikálně zvýšil počet hlášených případů v sektoru zdravotní péče. V posledních dvou letech tam samozřejmě čísla šla raketově nahoru zejména s ohledem na pandemii nemoci covid-19.

Jakým povoláním se vyhnout?

U fyzikálních faktorů jsou na tom nejhůře pracovníci stavebních a demoličních firem, kdy těsně za nimi jsou právě horníci a všichni, kdo pracují při těžbě nebo následném zpracování surovin. Riziková je i práce u linkových provozů, vykonávající repetitivní činnosti. Kožní nemoci mají nejčastěji kadeřnice, zaměstnanci cateringu, zdravotní péče a polygrafie/tisku.

Pokud patříte do rizikových skupin, je na místě především pravidelná prevence a opatrnost. Za své vlastní zdraví jsme každý odpovědni individuálně, byť samozřejmě i zaměstnavatelé se zavazují o zdraví svých zaměstnanců pečovat. Pokud máte podezření, že vám práce způsobuje zdravotní potíže, je na místě zvažovat změnu. I když to může být náročné nebo složité, zničené zdraví přeci jen způsobí ještě více komplikací.

ZDROJ: https://www.bozp.cz/aktuality/nemoci-z-povolani-2010-2020/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana, 100+1 zahraničních zajímavostí
ZDROJ obrázků: Autor/ka fotografie: Chevanon Photography: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/zena-prace-holka-prumysl-1108101/

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *