Štítek: pýthie

Delfy, starověký střed světa

Více jak 1000 let byly Delfy sídlem nejvýznamnější věštírny starověkého Řecka. Davy poutníků žádali zdejší orákulum o věštbu nebo radu. Věřilo se, že je ústami samotného boha Apollóna. Sedmého dne každého měsíce upadla moudrá věštkyně, kněžna Pýthie do transu a v něm vyřkla před kněžími proroctví, které mohlo mít i několik výkladů. Delfy leží na působivém místě, ze...