Maďarská Pécs, kosmopolitní brána do Středomoří a Evropská metropole kultury

Pécs, česky Pětikostelí, je pátým největším městem Maďarska a současně správním a kulturním centrem maďarského jihu. Vzhledem ke své poloze na samém jihu Maďarska bývá nazývána „maďarskou branou ke Středozemnímu moří“ s výrazným mediterránským počasím. Na jižních svazích pohoří Mecsek, kde se město rozprostírá, se výtečně daří mandloním, polodivokým fíkovníkům, jedlým kaštanům, levanduli i ostatním subtropickým rostlinám.

Pohnutá historie města se nesmazatelně zapsala do její dnešní tváře. Ve 4. století byla Pécs, tehdy zvaná Sopiane, důležitým střediskem římské Panonie. Z oné doby si můžete prohlédnout unikátní raně křesťanské pohřebiště se zachovalými sarkofágy a freskami. Právě tyto unikátní památky zajistily Pécsi zápis na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V roce 1367 zde byla založena první universita v Maďarsku a svůj význam jako renomovaného universitního města si Pécs zachovala dodnes. Na pětadvacet tisíc studentů, kteří zde studují, dodávají městu mladistvý nádech a výrazně se podílí na jeho multikulturní atmosféře.

Po bitvě u Moháče roku 1526 získali Pécs Turci a po několik set dalších let se město vyvíjelo pod vlivem muslimské kultury. Z té doby pochází mešita paši Kasima Gáziho, největší turecká stavba v Maďarsku, dnes sloužící jako kostel. Ke své dokonalosti schází pouze minaret. Ten můžete obdivovat u nedaleké mešity paši Hasana Jakovaliho. Tato mešita je jediný neporušený minaret v Maďarsku, který byl s přispěním turecké vlády opraven a dnes slouží svému účelu.

Z pozdějšího období můžete v centru Pécse obdivovat i pestré fasády pozdně barokních a klasicistních městských domů. Bohužel jen nádherně opravené průčelí pécské synagogy svědčí o kdysi početné místní židovské komunitě.

Dominantou Pécse je bezesporu zdejší katedrála.  Od začátku 11. století, kdy byl na popud krále Štěpána vystavěn první chrám, prošla katedrála několika stavebními úpravami. Až na konci 19. století jí byla vrácena původní románská podoba. Má úctyhodné rozměry; výška 4 věží je 60 metrů. Od roku 2015 je jedna z věží přístupná turistům. Z jejího ochozu je překrásný výhled na celé město.. Délka katedrály je 70 metrů, šířka 40; má 3 lodě a 4 kaple, půdorys ve tvaru kříže. V roce 1991 papež Jan Pavel II. jí udělil právo užívat název bazilika minor.

V roce 2000 byla Pécs vyhlášena Evropským hlavním městem kultury. K tomu určitě i přispěla i továrna na porcelán z poloviny 19. století, patřící starobylé rodině Zsolnay. Nejnápadnější dílo porcelánky, barevnou kašnu na hlavním náměstí, permanentně obléhají turisté.

Pécs spojuje srdce našeho kontinentu se Středomořím i Balkánem. Nedivte se, pokud tu zaslechnete v hovoru chorvatštinu. Město se totiž stalo hlavním centrem maďarských Chorvatů.

V Pécsi zanechala stopy i naše kultura. Místním intelektuálům slouží jako k setkávání kavárna „Kafka“, pojmenovaná po Franzi Kafkovi. Do doprovodného programu Evropské metropole kultury byla také zařazena výstava díla Alfonse Muchy a dlužno dodat, že sklidila velký úspěch.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *